a a a
BIP ePuap

Aktualności

Ujawniono zakopane odpady

Ujawniono zakopane odpady

W związku ze zgłoszeniem interwencyjnym, dotyczącym zanieczyszczenia wody w rowie melioracyjnym oraz odkryciem zakopanych  odpadów w miejscowości Kruszyn Krajeński (gm. Białe Błota), inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy przeprowadzili w dniu 13.10.2020 r. oględziny wskazanego terenu. Podczas budowy rowu melioracyjnego w m. Kruszyn Krajeński, odkopane zostały odpady gruzu zanieczyszczonego tworzywami sztucznymi, styropianem, ceramiką i metalami. W czasie…

Czytaj więcej
Kolejne miejsce nielegalnego magazynowania odpadów w powiecie lipnowskim

Kolejne miejsce nielegalnego magazynowania odpadów w powiecie lipnowskim

W dniu 28.11.2020 r.  inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Lipnie przeprowadzili oględziny prywatnej posesji w m. Okrąg, gmina Lipno. W trakcie oględzin stwierdzono, iż w budynkach gospodarczych magazynowane są odpady. Inspektorzy przeprowadzili ocenę morfologiczną odpadów, na podstawie której stwierdzono, że są to odpady pochodzenia komunalnego. Ustalono, iż odpady…

Czytaj więcej
Pożar w Raciniewie – dalsze działania Inspekcji

Pożar w Raciniewie – dalsze działania Inspekcji

W ramach kontynuacji działań podjętych 13 listopada 2020 r., w dniach ubiegłego jak i bieżącego tygodnia prowadzono, oględziny, obserwacje terenu zdarzenia i terenów sąsiednich celem oceny skutków pożaru i akcji  gaśniczej na środowisko. W dniu 17 listopada br. pobrano próby wód opadowych i pogaśniczych spływających z terenu pogorzeliska w kierunku pradoliny Wisły. Aktualnie oczekujemy na wyniki…

Czytaj więcej
1 2 3 14