a a a
BIP Facebook ePuap

Wyniki badań wód Wisły

 

2020 rok      
stanowisko Przechowo      
Wskaźnik 01.09 02.09 03.09 04.09 05.09 06.09 07.09 08.09 10.09 15.09  17.09  
Temperatura próbki [°C] 18,8 18,0 18,0 18,0 17,5 16,5 17 17 18,5 19,5  19,0  
Tlen rozpuszczony 10,1 9,4 8,9 9,7 9,3 9,6 10,1 10,2 9,9 10,4 9,4   
Współczynnik nasycenia tlenem [%] 109 106 94 102 97 98 106
pH 7,6 8,0 7,9 7,7 8,0 8,2 7,9 7,6 8,1 8,4  8,2  
Przewodność elektryczna [µS/cm] 886 869 877 994 1068 1089 1065 1066 891 676  792  
Zawiesina ogólna [mg/l] 20 17 16 16 15 16 17 16 17 14  12  
Azot amonowy [mgNNH4/l] 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,021 0,02 0,02 0,02  0,02  
Azot azotanowy [mgNNO3/l] 0,38 0,37 0,36 0,61 0,34 0,32 0,29
Azot azotynowy [mgNNO2/l] 0,016 0,016 0,016 0,016 0,013 0,012 0,16
Azot Kjeldahla  [mg N/l] 1,11 1,25 0,88 0,96 1,08 1,04 1
Azot ogólny [mgN/l] 1,51 1,64 1,26 1,59 1,43 1,37 1,31 1,42 1,46 1,36  1,20  
ChZT-Cr [mg O2/l] 38 38 37 50 34 21 34 22 29 38  28  
Fosfor ogólny [mg P/l] 0,18 0,15 0,17 0,12 0,14 0,12 0,145 0,14 0,13 0,12  0,12  
OWO [mg C/l] 7,2 6,7 6,8 7,5 6,4 6,2 7,7 6,6 6,4 6,4  6,8  
Chlorofil „a” [µg/l] 105 65,1 63,9 85,2 86,4 79,3

 

stanowisko Górsk      
Wskaźnik 01.09 02.09 03.09 04.09 05.09 06.09 07.09 08.09 10.09 15.09  17.09  
Temperatura próbki [°C] 19,2 19,0 18,0 18,0 18,2 17,3 17 18 18,4 18,7  19,0  
Tlen rozpuszczony 8,9 8,3 9,5 9,2 8,4 8,9 9,2 9,4 9,5 9,02  9,0  
Współczynnik nasycenia tlenem [%] 96 90 100 97 90 93 95
pH 7,8 7,7 7,6 7,5 8,0 8,1 7,4 8,1 8,2 8,0  8,6  
Przewodność elektryczna [µS/cm] 694 701 714 879 916 1002 952 951 749 620  736  
Zawiesina ogólna [mg/l] 13 12 12 11 12 11 12 12 14 11  11  
Azot amonowy [mgNNH4/l] 0,06 0,07 0,08 0,05 0,06 0,04 0,038 0,06 0,07 0,02  0,02  
Azot azotanowy [mgNNO3/l] 0,35 0,35 0,34 0,34 0,30 0,28 0,3
Azot azotynowy [mgNNO2/l] 0,023 0,023 0,023 0,017 0,016 0,014 0,018
Azot Kjeldahla  [mg N/l] 1,08 1,21 0,97 1,01 0,98 0,92 0,99
Azot ogólny [mgN/l] 1,45 1,58 1,33 1,37 1,30 1,21 1,31 1,21 1,45 1,31  1,38  
ChZT-Cr [mg O2/l] 40 38 34 36 34 29 36 24 26 37  26  
Fosfor ogólny [mg P/l] 0,16 0,15 0,17 0,13 0,15 0,14 0,116 0,16 0,14 0,11  0,12  
OWO [mg C/l] 7,2 6,8 6,9 7,2 6,4 6,4 7,2 6,7 6,6 6,6  6,7  
Chlorofil „a” [µg/l] 54,5 62,8 80,5 60,4 61,6 56,8

 

Zbiornik Włocławski stanowisko Zapora      
Wskaźnik 02.09 03.09 04.09 07.09 08.09 10.09 15.09 17.09   
Temperatura próbki [°C] 19,2 18,6 18,2 18 18,1 18,2 19,0 23,0   
Tlen rozpuszczony 7,3 5,3 5,6 7,1 7,6 7,4 7,2  12,8  
Współczynnik nasycenia tlenem [%] 79 56 59 75
Widzialność Krążka Secchiego [m] 1,05 0,95 1,15 0,95
pH 8,2 8,0 8,0 8,2 8,2 8,1 8,2 8,6   
Przewodność elektryczna [µS/cm] 750 799 808 995 879 712 614  738  
Zawiesina ogólna [mg/l] 8,6 14,0 9,4 12 11 9,6 8,2  15  
Azot amonowy [mgNNH4/l] 0,26 0,25 0,31 0,21 0,19 0,13 0,18  0,11  
Azot azotanowy [mgNNO3/l] 0,074 0,066 0,08 0,059
Azot azotynowy [mgNNO2/l] 0,019 0,017 0,022 0,014
Azot Kjeldahla  [mg N/l] 1,17 1,22 1,05 0,86
Azot ogólny [mgN/l] 1,26 1,3 1,15 0,93 1,03 1,17 1,29  1,43  
ChZT-Cr [mg O2/l] 34 34 32 33 35 31 35  37  
Fosfor ogólny [mg P/l] 0,109 0,134 0,105 0,124 0,121 0,138 0,136  0,115  
OWO [mg C/l] 8,2 7,8 7,8 7,6 7,4 7,5 8,4  8,7  
Chrom +6 [mg/l] <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Rtęć [mg/l] <0,010 <0,010 0,012

 

Zbiornik Włocławski stanowisko poniżej Płocka      
02.09 03.09 04.09 07.09 08.09 10.09 15.09  17.09  
Temperatura próbki [°C] 19,0 17,9 18,0 19,2 18,7 18,6 19,6 20,4   
Tlen rozpuszczony 8,4 9,7 13 11,7 11 9,9 15  14,1  
Współczynnik nasycenia tlenem [%] 91 103 130 126
Widzialność Krążka Secchiego [m] 0,95 0,65 0,5 0,45
pH 8,1 8,4 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8   
Przewodność elektryczna [µS/cm] 953 612 620 583 545 629 568 668   
Zawiesina ogólna [mg/l] 19 40 53 37 39 44 46  46  
Azot amonowy [mgNNH4/l] 0,12 0,091 0,075 0,066 0,042 0,057 0,057  0,068  
Azot azotanowy [mgNNO3/l] 0,15 0,12 0,1 0,061
Azot azotynowy [mgNNO2/l] 0,013 0,016 0,019 0,0081
Azot Kjeldahla  [mg N/l] 1,14 1,57 1,42 1,33
Azot ogólny [mgN/l] 1,30 1,71 1,54 1,4 1,68 1,42 1,89  1,78  
ChZT-Cr [mg O2/l] 37 41 50 44 40 43 48  48  
Fosfor ogólny [mg P/l] 0,138 0,221 0,196 0,181 0,163 0,227 0,194  0,171  
OWO [mg C/l] 8,5 8,3 10,1 9,4 11,8 11 13  12,7  
Chrom +6 [mg/l] <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Rtęć [mg/l] 0,017 <0,010 0,016

 

Wisła – stanowisko poniżej zapory Włocławek     
08.09 10.09 15.09 17.09
Temperatura próbki [°C] 18,2 18,2 19,0 19,4  
Tlen rozpuszczony 7,4 8,4 7,3 8,4  
pH 8,0 8,3 8,1 8,2  
Przewodność elektryczna [µS/cm] 818 662 697 738  
Zawiesina ogólna [mg/l] 12 12 13 14  
Azot amonowy [mgNNH4/l] 0,23 0,20 0,21 0,15  
Azot ogólny [mgN/l] 1,33 1,30 1,28 1,36  
ChZT-Cr [mg O2/l] 30 34 33 39  
Fosfor ogólny [mg P/l] 0,114 0,128 0,135 0,109  
OWO [mg C/l] 7,8 8,1 8,2 9,4