a a a
BIP Facebook ePuap

Wykaz pozwoleń zintegrowanych (IPPC) – aktualizacja 21.02.2022 r.

         Załącznik nr 1

 

Liczba instalacji, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169) – według stanu na dzień  21.02.2022 r.

 

Lp. Punkt
w załączniku
do rozporządzenia
Ministra Środowiskaz dnia 27.08.2014r.
Rodzaje instalacji wymagających

pozwolenia zintegrowanego

Organ wydający pozwolenie Data wydania pozwolenia

(dd.mm.rr)

Liczba instalacji, które posiadają pozwolenie zintegrowane Liczba instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego Wymagany termin uzyskania pozwolenia zintegrowanego
dla instalacji, które
jego nie posiadają
(dd.mm.rr)
Liczba instalacji, dla których nie upłynął wymagany termin uzyskania pozwolenia zintegrowanego
Nazwa instalacji / Nazwa podmiotu
1 Instalacje do wytwarzania energii i paliw: —— —— 17 17 —– —-
1.1) do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, —– —– 17 17 —– —-
1. 1.1) MONDI ŚWIECIE S.A.

ul. Bydgoska 1

86-100 Świecie

 

Marszałek 18.06.2014
ze zmianami
1 1
2. 1.1) PGE Energia Ciepła S.A.
ul. Złota 59
00-120 WarszawaOddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz
85-950 Bydgoszcz,ul. Energetyczna 1

Elektrociepłownia Bydgoszcz I

 

Elektrociepłownia Bydgoszcz II

 

 

 

Prezydent Miasta

 

Marszałek

 

 

 

17.02.2016

 

 

29.01.2016
ze zmianami

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 1.1) CIECH Soda Polska S.A.,

ul. Fabryczna 4

88-100 Inowrocław

 

Zakład Produkcyjny SODA MĄTWY
ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław

 

Zakład Produkcyjny JANIKOSODA
ul. Przemysłowa 30,  88-101 Janikowo

 

 

 

 

Marszałek

 

 

Marszałek

 

 

 

 

08.12.2015
ze zmianami

 

16.01.2017
ze zmianami

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 1.1) Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

Ciepłownia RĄBIN w Inowrocławiu
ul. Torowa 40

88-100 Inowrocław

Starosta 14.01.2020 1 1
5. 1.1) Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu

Oddział „Cukrownia Kruszwica”

ul. Niepodległości 38/40

88-150 Kruszwica

 

Oddział „Cukrownia Nakło”

ul. Rudki 1

89-100 Nakło n. Notecią

 

 

Starosta

 

 

Starosta

 

29.06.2006

 

 

27.11.2007

 

1

 

 

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

6. 1.1) ANWIL S.A.

ul. Toruńska 222

Włocławek

 

Marszałek 14.06.2006ze zmianą

 

1 1
7. 1.1) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Rybitwy,we Włocławku

ul. Płocka 30/32

87-800 Włocławek

 

Starosta 19.06.2006 1 1
8. 1.1) Ciepłownia „ZAZAMCZE” we Włocławku

ul. Szpitalna 30

87-800 Włocławek

 

Starosta 06.12.2006
ze zmianami
1 1
9. 1.1) System Gazociągów Tranzytowych

EUROPOL GAZ S.A.

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Tłocznia Gazu w m. Gąbinek

87-732 Lubanie

 

Marszałek  

 

10.07.2015

 

 

1 1
10. 1.1) PKN ORLEN S.A.

ul. Chemików 7

09-411 Płock

Elektrownia gazowo-parowa o mocy 460 MW

ul. Wiklinowa we Włocławku

 

Marszałek 05.06.2015 1 1
11. 1.1) Elektrociepłownia OPEC-INECO Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 7

86-300 Grudziądz

 

Prezydent Miasta 19.01.2018

ze zmianami

1 1
12. 1.1) PGE Toruń S.A.
ul. Ceramiczna 687-100 Toruń 
Marszałek 30.11.2016
ze zmianami
1 1
13. 1.1) Kotłownia NORDZUCKER Polska S.A. w Opalenicy

Zakład w Chełmży
ul. Bydgoska 4
87-140 Chełmża

Starosta  

30.06.2006

ze zmianami

1 1
1.2) do rafinacji ropy naftowej, —– —– 0 0 —– —-
1.3) do produkcji koksu, —– —– 0 0 —– —-
  1.4) do zgazowania lub upłynniania:

a)        węgla,

b)        paliw innych niż wymienione w lit. a, o całkowitej nominalnej mocy nie mniejszej niż 20 MW.

—– —– 0 0 —– —–
2 Instalacje do produkcji i obróbki metali: —– —— 28 28 —– ——-
2.1) do prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej; —– —– 0 0 —– —–
2.2) do produkcji surówki żelaza lub stali surowej, pierwotny lub wtórny wytop, łącznie z ciągłym odlewania stali o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 tony na godzinę; —– —– 0 0 —– ——
2.3) do obróbki stali lub stopów żelaza:

a)        poprzez walcowanie na gorąco, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton stali na godzinę,

b)        kuźnie z młotami o energii przekraczającej 50 KJ na młot, gdzie stosowana łączna moc cieplna przekracza 20 MW,

c)        do nakładania powłok metalicznych z wsadem przekraczającym 2 tony wyrobów stalowych na godzinę;

—– —– 3 3 —– ——-
14. 2.3c) METALCYNK Sp. z o.o.

ul. Petersona 13

85- 862 Bydgoszcz

Marszałek 27.11.2013 1 1  

 

15. 2.3c) DRUMET Liny i Druty Sp. z o.o.
ul. Polna 24/7687-800 WłocławekInstalacja linii patentowniczo-  cynkowniczych

i patentowniczo-fosforanujących-

Patentownia – instalacja pomocnicza regeneracji kwasu solnego-Ruthner

 

Wojewoda 29.06.2007
ze zmianami 
1 1
16. 2.3c) „Termmetal Glaner” Sp. J.

ul. Ceramiczna 21

64-920 Piła

Zakład Cynkowania Elementów Stalowych w Grudziądzu

ul. Magazynowa 18

86-300 Grudziądz

 

Marszałek

 

28.05.2008 1 1
2.4) do odlewania stali lub stopów żelaza o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę;
4 4 —– ——
17. 2.4) Odlewnia Żeliwa Bydgoszcz Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 11

85-082 Bydgoszcz

 

Marszałek  

27.08.2007

ze zmianami

1 1
18. 2.4) HYDRO-VACUUM S.A.

ul. Droga Jeziorna 8

86-303 Grudziądz

 

Wojewoda/

Marszałek

28.09.2007

ze zmianami

1 1
19. 2.4) Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty

Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Sp. J.

Lisie Kąty 7

86-302 Grudziądz

 

Marszałek 28.12.2016 1 1
20.  

2.4)

 

Toruńskie Zakłady
Odlewnicze Sp. z o.o.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 59/6987-100 Toruń 
Marszałek 26.01.2015 1 1
2.5) do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, koncentratów lub surowców wtórnych w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych; —– —– 0 0 —– —–
2.6) do topienia, łącznie ze stapianiem, metali nieżelaznych,  w tym produktów z odzysku, lub odlewania metali nieżelaznych, o zdolności produkcyjnej przekraczającej 4 tony wytopu na dobę dla ołowiu i kadmu lub powyżej 20 ton wytopu na dobę dla pozostałych metali; —– —– 1 1 —– —–
21. 2.6) TELE-FONIKA Kable S.A.

ul. Wielicka 114

30-663 Kraków

Zakład Produkcyjny w Bydgoszczy

ul. Fordońska 152

85-957 Bydgoszcz

 

Marszałek 14.12.2015 1 1

2.7)
 
do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3 . —– —– 20 20 —–
22. 2.7) INOFAMA S.A.

ul. Metalowców 7

88-100 Inowrocław

 

Marszałek 30.12.2005 1 1
23. 2.7) Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A

ul. Szubińska 107

85-915 Bydgoszcz

 

RDOŚ  

24.10.2007
ze zmianami

1 1
24. 2.7) „ZELAN” Sp. z o.o.

ul. Ks. S. Staszica 21

89-100 Nakło n. Notecią

 

Marszałek 17.10.2007
ze zmianami
1 1
25. 2.7) P.P.H. „DRABEX” Janusz Wilczek

ul. Stalowa 1

85-453 Bydgoszcz

 

Marszałek 30.10.2009 1 1  

26. 2.7) METALCYNK Sp. z o.o.

ul. Petersona 13

85-862 Bydgoszcz

 

Marszałek 27.11.2013 1 1
27. 2.7) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PROTECH’’ Sp. z o. o.

ul. Mleczarska 18 A

87-500 Rypin

Instalacja do powierzchniowej obróbki metal
z zastosowaniem procesów elektrolitycznych i chemicznych

 

Wojewoda 10.07.2006
ze zmianami
2 2
28.  

 

 

2.7)

 

 

 

DRUMET Liny i Druty Sp. z o.o.

ul. Polna 24/76, 87-800 Włocławek

Instalacja do powierzchniowej obróbki metali

z zastosowaniem procesów elektrolitycznych

i chemicznych – linii galwanicznego cynkowania drutów L7

Powierzchniowa obróbka walcówki

 

 

Wojewoda

 

 

 

Marszałek

 

 

24.07.2006
ze zmianami

 

 

14.02.2014
ze zmianami

1

 

 

1

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

29. 2.7) P.P.H.U. „AGMET”  Sp. z o.o.  Sp. K.

ul. Marianki 2A

87-500 Rypin

 

Marszałek  

12.03.2009

ze zmianami

1 1  

 

 

30. 2.7) ,,DAMIX” Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Czerwca 1956r. nr 3,87-500 Rypin

 

 

Wojewoda

02.10.2007
ze zmianami
1 1
31. 2.7) Galwanizernia /FAM Technika Odlewnicza  Sp. z o.o.

ul. Polna 8, 87-400 Chełmno

 

Marszałek 25.04.2007ze zmianami 1 1
32. 2.7) Galwanizernia /GAMET S.A

ul. Kociewska 22, 87-100 Toruń

Galwanizernia ul. Chrzanowskiego 33,87-100 Toruń

 

 

Marszałek

 

 

24.10.2008
ze zmianami

 

 

1

 

1

 

 

33. 2.7) Galwanizernia /„NOMET” Sp. z o. o. w Toruniu

ul. Kanałowa 40/42
87-100 Toruń

 

Wojewoda Marszałek 20.06.2006

ze zmianami

2 2
34. 2.7) „Termmetal Glaner” s.j.

ul. Ceramiczna 21 64-20 Piła

Zakład Cynkowania Elementów Stalowych w Grudziądzu

ul. Magazynowa 18

86-300 Grudziądz

 

 

Marszałek

 

28.05.2008 1 1
35. 2.7) Gotec Polska Sp. z o.o.
Zakład w JastrzębiuJastrzębie 61, 87-322 Jastrzębiegm. Bartniczka

Instalacja do pokrywania elementów metodą elektrolizy
– cynkowanie i niklowanie

 

Marszałek 28.01.2009ze zmianami 1 1
36. 2.7) „MEDOS” Marian Buławka, Ewa Buławka Sp. J.

ul. Magazynowa 3

86-200 Chełmno

Instalacja do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów

z tworzyw sztucznych

 

Marszałek 06.06.2017 2 2
37. 2.7) Inter Metal Sp. z  o.o.

ul. Marcinkowskiego 150

88-100 Inowrocław

 

Starosta 31.05.2021 1 1
3 Instalacje w przemyśle mineralnym: —– —– 8 8 —– ——
3.1) do produkcji:

a)     klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę lub w innych piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę,

b)     wapna w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę,

c)      tlenku magnezu w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę;

—– —– 7 7 —– ——
38. 3.1a) Lafarge Cement Polska S.A.
Zakłady Kujawy w Bielawach88-192 Piechcin 
Marszałek  

07.04.2017
ze zmianami

1 1
39. 3.1b) TRZUSKAWICA S.A.

Zakład Bielawy

88-192 Piechcin

 

Starosta 17.12.2013
ze zmianami
 

1

 

1

 

 

40. 3.1b) CIECH Soda Polska S.A. w Inowrocławiu,

ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław

Zakład Produkcyjny Soda Mątwy

ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław

Zakład Produkcyjny Janikosoda
ul. Przemysłowa 30,  88-101 Janikowo

 

 

Marszałek

 

Marszałek

 

02.01.2007

 

29.12.2006

1

 

1

1

 

1

 

 

41. 3.1b) Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu

 

Oddział „Cukrownia Nakło”

ul. Rudki 1

89-100 Nakło n. Notecią

 

Oddział „Cukrownia Kruszwica”

ul. Niepodległości 38/40

88-150 Kruszwica

 

 

 

Starosta

 

 

 

Starosta

 

 

 

27.07.2007

ze zmianami

 

 

29.06.2006
ze zmianami

 

 

 

1

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

42. 3.1b) NORDZUCKER Polska S.A.

w Opalenicy

Zakład w Chełmży, Cukrownia

ul. Bydgoska 4, 87-140 Chełmża

 

Starosta 30.06.2006

ze zmianami

1 1
3.2) do wytwarzania produktów z azbestu lub produktów zawierających azbest; —– —– 0 0 —– —–
3.3) do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę; —– —– 1 1 —– —–
43. 3.3) DEKORGLASS DZIAŁDOWO S.A.
ul. Grunwaldzka 3513-200 DziałdowoZakład Produkcyjny Huta Szkła w  m. Tur
ul. Bydgoska 40
89-200 Tur

 

Starosta 18.11.2014
ze zmianami 
 

1

 

1

 

 

 

 

3.4) do wytapiania substancji mineralnych, w tym produkcji włókien mineralnych, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu; —– —– 0 0 —– —–
3.5) do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę. —– —– 0 0 —– —–
 

4

 

Instalacje w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych: —– —– 27 29 —– —–
4.1) organicznych substancji chemicznych:

a)        Węglowodorów,

b)        pochodnych węglowodorów, zawierających tlen, takich jak: alkohole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, sole kwasów karboksylowych, etery, nadtlenki, żywice epoksydowe,

c)        pochodnych węglowodorów, zawierających azot, takich jak: aminy, amidy, nitrozwiązki lub azotany, nitryle, cyjaniany, izocyjanki,

d)        pochodnych węglowodorów, zawierających fosfor,

e)        pochodnych węglowodorów, zawierających siarkę,

f)         pochodnych węglowodorów, zawierających fluorowce,

g)        związków metaloorganicznych,

h)        tworzyw sztucznych, takich jak: polimery, syntetyczne włókna polimerowe i włókna oparte na celulozie,

i)         kauczuków syntetycznych,

j)         barwników i pigmentów,

k)        środków powierzchniowo czynnych,

l)         innych niż wymienione w lit. a-k;

—– —– 13 15 —– —–
44. 4.1b) PS Bioenergia Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 9/11
00-094 Warszawa
Instalacja w Kałdus 1686-200 Chełmno 
Marszałek 18.06.2013
ze zmianami
1 1
45. 4.1b) Gospodarstwo Rolne  Krzysztof Zawistowski
Władysławowo 889-210 Łabiszyn 
Marszałek 1
46. 4.1b) PH-U Rolex Stefania Zaorska

Pszczółczyn 58
89- 210 Łabiszyn

 

Starosta 1
47. 4.1 c) CIECH Pianki Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

 

Marszałek 29.05.2009 1 1  

48.  

4.1b)

4.1c)

PURINOVA Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

 

Marszałek 24.09.2007 2 2
49. 4.1c) Wytwórnia Pianek Poliuretanowych Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

 

Marszałek 09.06.2006 1 1
50. 4.1l)

 

Kemira Świecie Sp. z o.o.

ul. Bydgoska 1

86-100 Świecie

 

Marszałek 12.09.2007 1 1
51. 4.1f)  i h) ANWIL S.A.

ul. Toruńska 222 87-800 Włocławek

Instalacja do produkcji chlorku winylu

Instalacja do produkcji polichlorku winylu

Wojewoda

 

 

Wojewoda

 

22.12.2005

ze zmianami

 

22.12.2005

ze zmianami

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

52. 4.1h) D&R Dispersions and Resins Sp. z o. o.

87-800 Włocławek

ul. Duninowska 9

Instalacja do produkcji żywic

 

Marszałek 31.05.2016 1 1
53. 4.1h) Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 19

Włocławek

 

Marszałek 11.06.2014
ze zmianami
1 1
54. 4.1h) CIECH Pianki Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

 

Marszałek 21.05.2013
ze zmianami
1 1
55. 4.1b) PTA PKN ORLEN S.A.

ul. Chemików 7

09-411 Płock

dot. instalacji zlokalizowanych we Włocławku
przy ul. Krzywa Góra 13,15,17

 

Marszałek  

15.06.2010
ze zmianami

 

1 1
56. 4.1a) Green Tech Polska S.A.

Al. Prymasa Tysiąclecia 46/205

01-242 Warszawa-Zakład  Recyklingu Odpadów Opakowaniowych w Toruniu ul. Płaska 28, 87-100 Toruń

 

Marszałek 16.01.2018 1 1
4.2) nieorganicznych substancji chemicznych:

a)        gazów, takich jak: amoniak, chlor lub chlorowodór, fluor lub fluorowodór, tlenki węgla, związki siarki, tlenki azotu, wodór, chlorek karbonylu,

b)        kwasów, takich jak: chromowy, fluorowodorowy, fosforowy, azotowy, solny, siarkowy, oleum, kwasy siarkawe,

c)        zasad, takich jak: wodorotlenek amonu, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu,

d)        soli, takich jak: chlorek amonu, chloran potasu, węglan sodu, nadborany, azotan srebra,

e)        niemetali, tlenków metali lub innych związków nieorganicznych: krzemu, węglika wapnia, węglika krzemu,

f)         innych niż wymienione w lit a-e;

—– —– 10 10 —– —–
57. 4.2d, f) CIECH Soda Polska S.A.

ul. Fabryczna 4

88-101 Inowrocław

 

Zakład Produkcyjny SODA MĄTWY
w Inowrocławiu

ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław

 

Zakład Produkcyjny JANIKOSODA
ul. Przemysłowa 30,  88-101 Janikowo

 

 

 

 

Marszałek

 

 

 

 

Marszałek

 

 

 

26.02.2016
ze zmianami

 

 

 

18.07.2016

 

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.  

 

4.2a) i c)

4.2c)

 

 

4.2a)

 

4.2b)

 

ANWIL S.A., Włocławek

ul. Toruńska 222,

87-800 Włocławek

 

Instalacja chloru i ługu sodowego

Instalacja sody kaustycznej

 

Instalacja  do produkcji amoniaku

Instalacja do produkcji kwasu azotowego

 

Marszałek

 

 

Marszałek

 

 

Marszałek

 

 

02.02.2011

ze zmianami

 

18.06.2010
ze zmianami

 

18.06.2010
ze zmianami

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.  

 

4.2e)

ARKEMA Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa

88-101 Inowrocław

 

Marszałek 23.03.2007 1 1
60. 4.2e) Solvay Poland Sp. z o. o.

ul. Toruńska 222

87-800 Włocławek
Instalacja do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki

Marszałek 21.04.2015
ze zmianami 
1 1
61. 4.2f) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe  „HANZA”

ul. Ceramiczna  6 h

87-100 Toruń

 

 

Marszałek

 

19.05.2008
ze zmianami

 

1

 

1

 

 

4.3) nawozów prostych lub złożonych na bazie fosforu, azotu lub potasu; —– —– 2 2 —– —–
62. 4.3 ANWIL S.A.,

ul. Toruńska 222

87-800 Włocławek

Kompleks Nawozowy

 

Marszałek  

18.06.2010

ze zmianami

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

63. 4.3 AGRIL Sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 28

87-800 Włocławek

 

Marszałek 02.04.2010
ze zmianami
1 1
4.4) środków ochrony roślin lub produktów biobójczych; —– —– —– —- —– —-
4.5) produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych; —– —– —– —- —– —-
4.6) materiałów wybuchowych. —– —– 2 2 —– —–
64. 4.6) Zakłady Chemiczne
„NITRO-CHEM”  S.A.ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz 
RDOŚ
w Bydgoszczy
 

02.01.2007
ze zmianami

2 2
5 Instalacje w gospodarce odpadami: —– —– 54 54 —–
5.1) do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem następujących działań:

a)        obróbki biologicznej,

b)        obróbki fizyczno-chemicznej,

c)        sporządzania mieszanki lub mieszania przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w lit. a, b oraz d-k i pkt 2,

d)        przepakowywania przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w lit. a-c oraz e-k i pkt 2,

e)        regeneracji lub odzyskiwania rozpuszczalników,

f)         recyklingu lub regeneracji materiałów nieorganicznych innych niż metale i związki metali,

g)        regeneracji kwasów lub zasad,

h)        odzyskiwania składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń,

i)         odzyskiwania składników z katalizatorów,

j)         powtórnej rafinacji oleju lub innych sposobów ponownego wykorzystania oleju,

k)        retencji powierzchniowej;

—– —– 1 1 —– —-
65. 5.1b) Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

ul. Prądocińska 28

85-893 Bydgoszcz

 

Marszałek  

10.07.2015
ze zmianami

1 1
5.2) do termicznego przekształcania odpadów:

a)        innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę,

b)        niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę;

—– —– 7 7 —– —–
66. 5.2a) Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

ul. Prądocińska 28

85-893 Bydgoszcz

 

Marszałek 10.07.2015ze zmianami 1 1  

67.  

5.2b)

 

ENERIS Proeco Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

Marszałek 12.07.2018
ze zmianami
1 1
68. 5.2b) Centrum Onkologii
im. prof. Fr. Łukaszczykaul. dr I. Romanowskiej 285-796 Bydgoszcz

 

Marszałek 01.06.2015
ze zmianami
2 2
69. 5.2b) STRUGA S.A.

Jezuicka Struga 3

88-111 Rojewo

 

Marszałek 24.06.2020 1 1
70. 5.2b) ANWIL S.A.

ul. Toruńska 222

87-800 Włocławek

Instalacja do odzysku chlorowodoru

 

Marszałek 22.10.2005ze zmianami 1 1
71. 5.2b) PTA PKN ORLEN S.A.
ul. Chemików 709-411 Płockdot. instalacji zlokalizowanych we Włocławku
przy ul. Krzywa Góra 13,15,17

 

 

Marszałek

 

15.06.2010

ze zmianami

 

 

1 1  

5.3) dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych:

a)        do unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem następujących działań:

¾       obróbki biologicznej,

¾       obróbki fizyczno-chemicznej,

¾       obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcenia,

¾       obróbki żużlu i popiołów,

¾       obróbki w strzępi arkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części,

b)        do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem następujących działań:

¾       obróbki biologicznej,

¾       obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania,

¾       obróbki żużlu i popiołów,

¾       obróbki w strzępi arkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części,

c)        do odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o zdolności przetwarzania nie mniejszej niż 100 ton na dobę;

—– —– 19 19 —– —–
72. 5.3a) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o.ul. ks. P. Wawrzyniaka 3388-100 Inowrocław – RIPOK
Marszałek 30.06.2015 1 1  

 

73. 5.3a) Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 28/30

86-300 Grudziądz

Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie

gm. Grudziądz

 

 

Marszałek

 

01.12.2014

 

1

 

1

 

 

 

 

74. 5.3a) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Grudziądzka 159

87-100 Toruń

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu

 

Marszałek  

07.08.2013
ze zmianami

1 1
75. 5.3a) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Miejskich
”Ekosystem” Sp. z o.o.ul.  Matejki 13,
87-200 Wąbrzeźno
– składowisko w Niedźwiedziu gm. Dębowa Łąka 
Marszałek 16.01.2015 1 1
76. 5.3a) Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 886-200 Chełmno- biologiczna stabilizacja i kompostownia  w m. Osnowo

 

Marszałek 31.10.2014 1 1
77. 5.3a) REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o.
ul. Inwalidów 4585-749 Bydgoszcz – RIPOK 
Marszałek  

19.04.2017
ze zmianami

1 1
78. 5.3b) Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

ul. Prądocińska 28
85-893 Bydgoszcz – RIPOK

 

Marszałek  

10.07.2015
ze zmianami

1 1
79. 5.3b) Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

ul. Ernesta Petersona 22

85-862 Bydgoszcz

 

Marszałek  

10.07.2015

ze zmianami

2 2
80. 5.3b) NOVAGO Żnin Sp. z o.o.

Wawrzynki 35

88-400 Żnin – RIPOK Wawrzynki

 

Marszałek 17.11.2017 2 2
81. 5.3b) Partners Sp. z o.o., Sp.k.

ul. Paderewskiego 10A

86-100 Świecie

Oddział Łabiszyn

ul. Przemysłowa 3

 

Starosta 28.06.2016 1 1
82. 5.3b) Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów
„EKO-Wisła” Sp. z o.o.Sulnówko 74C86-100 Świecie – RIPOK Sulnówko

 

Marszałek 07.11.2014 1 1  

83. 5.3b) „Roplast” Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Bydgoska 2A

86-100 Świecie

 

Starosta 16.06.2017 1 1
84. 5.3b) Lafarge Cement Polska S.A.

Zakłady Kujawy w Bielawach
88-192 Piechcin

 

Marszałek 29.01.2018 1 1
85. 5.3b) GREEN PETROL Sp. z o.o.

Bielawy 56

88-192 Piechcin

 

Starosta  

17.05.2018

ze zmianami

1 1
86. 5.3c) ENEA WYTWARZANIE Sp. z o.o.

Segment OZE, Świerże Górne,

26-900 Kozienice

Biogazownia Liszkowo, gm. Rojewo

 

Starosta 01.07.2015 1 1
87. 5.3c) Ekolog Kujawski Sp. z o.o. sp. K

Radojewice 54

88-101 Inowrocław

Biogazownia Rolnicza w m. Radojewice
gm. Dąbrowa Biskupia

 

Marszałek  

24.03.2017
ze zmianami

1 1
88. 5.3c) Biogazownia Rypin Sp. z o.o.

Stary Rypin Prywatny 51
87-500 Rypin

 

Starosta 07.04.2017 1 1
5.4) do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; —– —– 27 27 —– —–
89. 5.4) MONDI  ŚWIECIE S.A.

ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie

Składowanie odpadów (odrzutu pokaustyzacyjnego oraz żużla i popiołu w Wielkim Konopacie)

 

Marszałek  

18.06.2014
ze zmianami

2 2
90. 5.4) PGE Energia Ciepła S.A.
ul. Złota 59
00-120 WarszawaOddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz85-950 Bydgoszcz,ul. Energetyczna 1

Składowisko w Wypaleniskach – Żółwinie

 

Marszałek  

27.03.2006
ze zmianami

1 1
91. 5.4) Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów
ProNatura  Sp. z o.o.ul. Prądocińska 2885-893 Bydgoszcz

 

Marszałek  

29.10.2007
ze zmianami

2 2
92. 5.4) CIECH Soda Polska S.A.

ul. Fabryczna 4

88-101 Inowrocław

Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie

Składowisko (stawy osadowe nr 18 a i 18 b oraz staw nr 9)

Marszałek 29.12.2009 1 1  

 

 

93. 5.4) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 3388-100 InowrocławZakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych ul. Bagienna 16
w Inowrocławiu – składowisko odpadów
Marszałek  

05.05.2007
ze zmianami

1 1
94. 5.4) Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.
ul. Inowrocławska 1288-170 Pakość 
Marszałek  

06.06.2018
ze zmianami

1 1
95. 5.4) Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.ul. Strzelecka 1689–430 Kamień Krajeński

Składowisko odpadów w Kamieniu Kraj.

 

Starosta  

15.03.2007

ze zmianami

1 1
96. 5.4) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.
Pl. Św. Rocha 586 – 170 NoweSkładowisko odpadów w Mielewie – Twarda Góra

 

Marszałek 30.10.2007 1 1
97. 5.4) Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów „EKO-Wisła”  Sp. z o.o.

Sulnówko 74C
86-100 Świecie

Instalacja w m. Sulnówko, gm. Świecie

 

Marszałek 15.05.2017 1 1
98. 5.4) Przedsiębiorstwo Komunalne
w Tucholi Sp. z o.o.
ul. Świecka 6889-500 TucholaSkładowisko odpadów w m. Bladowo

 

Marszałek  

16.01.2015
ze zmianami

1 1
99. 5.4) NOVAGO Żnin Sp. z o. o.

Wawrzynki  35

88-400 Żnin

 

Marszałek 26.07.2018 1 1
100. 5.4) Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Łobżenicka 11A

89-115 Mrocza

Składowisko w m. Ostrowo

Marszałek 30.10.2007
ze zmianami
1 1
101. 5.4) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 889-400 Sępólno KrajeńskieSkładowisko odpadów we Włościbórku

 

Marszałek  

31.08.2007
ze zmianami

1 1
102. 5.4) ECO-POL Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 9

86-120 Pruszcz

Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Zawierających Azbest w Małociechowie, gm. Pruszcz

 

Marszałek  

05.05.2017

ze zmianami

 

1 1
103. 5.4) ANWIL S.A.

ul. Toruńska 222

87-800 Włocławek

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne  i obojętne
z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne eksploatowane na terenie przemysłowym

 

Wojewoda  

27.04.2007

ze zmianami

 

1 1
104. 5.4) Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej

EKO-SKŁAD Sp. z o. o. Służewo

Międzygminne składowisko odpadów innych niż obojętne

i niebezpieczne w Służewie

 

Marszałek  

04.09.2014
ze zmianami

 

1 1
105. 5.4) P.G.K. SANIKO

Sp. z o. o. we Włocławku

Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów w Machnaczu

 

Marszałek 25.05.2016 1 1
106. 5.4) Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów „RYPIN”

Sp. z o.o., Puszcza Miejska 24

87-500 Rypin

 

Marszałek  

15.04.2016
ze zmianami

1 1
107. 5.4) Zakład Instalacji Sanitarnych

Władysław Lewandowski

ul. Szybka 4

88-200 Radziejów

Składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

w m. Bycz, gm. Piotrków Kujawski

 

Marszałek 02.11.2011
ze zmianami
1 1
108. 5.4) Przedsiębiorstwo Usług  Komunalnych Sp. z o.o.

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

w Lipnie

 

Marszałek  

16.07.2015

ze zmianami

1 1
109. 5.4) PGE Toruń S.A.,

ul. Ceramiczna 6 w Toruniu
Składowisko odpadów paleniskowych

 

Marszałek 30.04.2007ze zmianami  

1

 

1

110. 5.4) Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 8

86-200 Chełmno

 

Marszałek  

31.10.2014

 

1 1
111. 5.4) Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 28/30

86-300 Grudziądz

Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie, gm. Grudziądz

 

Marszałek 01.12.2014 1 1
112. 5.4) Składowisko odpadów /Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.
ul. Grudziądzka 159
87-100 ToruńZakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu 
Marszałek  

07.08.2013
ze zmianami

1 1
113. 5.4) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Miejskich
”Ekosystem” Sp. z o.o.,ul. Matejki 13,87-200 Wąbrzeźno

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

w Niedźwiedziu

 

Marszałek  

16.01.2015

 

1 1
5.5) do magazynowania odpadów niebezpiecznych, w oczekiwaniu na działania, o których mowa w pkt 1, 2 lit. b oraz w pkt. 4 i 6, o całkowitej pojemności ponad 50 ton, z wyłączeniem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia; —– —– —– —– —– —–
5.6) do podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności ponad 50 ton.

 

—– —– —– —– —– —–
6 Instalacje w innych rodzajach działalności: —– —– 150 153 —– —–
6.1) do produkcji:

a)        masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych,

b)        papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę,

c)        płyt drewnopochodnych: płyt o wiórach zorientowanych (OSB), płyt wiórowych lub płyt pilśniowych o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę;

—— —– 4 4 —– —-
114. 6.1a)

6.1b)

MONDI Świecie S.A.

ul. Bydgoska 1

86-100 Świecie

 

Marszałek  

18.06.2014
ze zmianami

2 2
115. 6.1b) Firma „W. Lewandowski” Produkcja, Handel, Usługi
ul. Łęgska 1287-800 Włocławek 
Starosta  

08.05.2006
ze zmianami

1 1
116. 6.1b) Schumacher Packaging, Zakład Grudziądz

ul. Parkowa 56

86-300 Grudziądz

 

Marszałek  

14.04.2008

ze zmianami

1 1
6.2) do obróbki wstępnej lub barwienia włókien lub materiałów włókienniczych  o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton wyrobów gotowych na dobę; —– —– —- —- —– —-
6.3) do garbowania skór o zdolności produkcyjnej ponad 12 ton produktu końcowego  na dobę; —– —– —– —- —– —-
6.4) do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 t tusz na dobę; —– —– 5 5 —–
117. 6. 4) Przedsiębiorstwo Drobiarskie
„DROBEX” Sp. z o.o.ul. Powstańców 1986-050 Solec Kujawski

 

Starosta 01.07.2014
ze zmianami
1 1
118. 6. 4) Zakłady Mięsne „VIANDO” Sp. z o.o. Sp. K.

Radojewice 54
88-101 Radojewice

 

Starosta 28.07.2005ze zmianami  

1

1  

 

119. 6. 4) Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „NOWOŚĆ”

w Jezuickiej Strudze

88-111 Rojewo

 

Starosta 26.09.2008  

1

1  

 

120. 6.4) Ubojnia Drobiu ELCZAR
Elżbieta i Cezary Zawiślak Sp. J. w Serockuul. Kolejowa 686 -120 Pruszcz

 

Starosta 10.01.2017 1 1
121. 6.4) Zakład Drobiarski Linodrób

Kwiatkowscy Sp. J.

Linowo 65a
86 – 341 Linowo

 

Starosta 26.08.2020 1 1
6.5) do produkcji i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych:

a)        surowców pochodzenia zwierzęcego innych niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę,

b)        surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę lub 600 ton wyrobów gotowych na dobę, przy założeniu, że instalacja jest eksploatowana nie dłużej niż przez 90 kolejnych dni w danym roku,

c)        surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych ponad:

¾       75 ton, jeżeli A wynosi nie mniej niż 10 ton,

¾       [300 – (22,5 x A)], jeżeli A jest mniejsze niż 10,

gdzie „A” oznacza zawartość materiału pochodzenia zwierzęcego, w procentach wagowych, w wyrobie gotowym.

—– —– 19 20 —– —–
122. 6.5a) Zakłady Mięsne „VIANDO” Sp. z o.o., Sp. K.

Radojewice 54

88-101Inowrocław

 

Starosta 28.07.2005ze zmianami 1 1
123. 6.5a) FROSTA Sp. z o.o.

ul. Witebska 63

85-778   Bydgoszcz

 

Prezydent Miasta 10.11.2017 1 1
124. 6.5a) „SOKOŁÓW” S.A.
ul. 550-lecia 1
08-300 Sokołów
Oddział w Osiuul. Dworcowej 8a86-150 Osie

 

Starosta 07.05.2014
ze zmianami
1 1
125. 6.5a) Zakład Drobiarski Linodrób

Kwiatkowscy Sp. J.
Linowo 65a,

86 – 341 Linowo

 

Starosta 26.08.2020 1 1
126. 6.5a) P.H.U. Jagr Sp. z o.o.

ul. Bąkowska 34

86-160 Warlubie

 

Starosta 1
127. 6.5b) Bunge Polska Sp. z o.o.

ul. Niepodległości 42

88-150 Kruszwica

Starosta  

26.07.2013
ze zmianami

1 1
128. 6.5b) Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu

Oddział „Cukrownia Kruszwica”

ul. Niepodległości 38/40

88-150 Kruszwica

Oddział „Cukrownia Nakło”, ul. Rudki 1

89-100 Nakło

 

 

Starosta

 

 

Starosta

 

 

29.06.2006
ze zmianami

 

27.07.2007

ze zmianami

 

1

 

 

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

129. 6.5b) PEPSI-COLA General Bottlers Poland Sp. z o.o.

ul. Zamoyskiego 24/26

03-801 Warszawa

Zakład Produkcyjny w m. Żnin

ul. Fabryczna 13

88-400 Żnin

 

Starosta 09.11.2015 1 1
130. 6.5b) NORDZUCKER Polska S.A. w Opalenicy

Zakład w Chełmży

ul. Bydgoska 4

87-140 Chełmża

 

Starosta 30.06.2006ze zmianami 1 1
131. 6.5b) Cargill Poland Sp. z o.o.

ul. Wołowska 22, 02-675 Warszawa

Wytwórnia Pasz w Świeciu

ul. Chełmińska 28

86-100 Świecie

 

Starosta 17.12.2010
ze zmianami
1 1
132. 6.5b) Agri Plus Sp. z o.o.

Wytwórnia Pasz w Krąplewicach, gm. Jeżewo

 

Starosta 21.12.2015 1 1
133. 6.5b) GoodMils Polska Sp. z o.o.

ul. Serbska 4, 61-696 Poznań

Zakład Produkcyjny Młyn Kamionka,
Duża Cerkwica 2, 89-430 Kamień Krajeński

 

Starosta 12.09.2015 1 1
134. 6.5b) ,,CEDROB” S.A. 06-400 Ciechanów, ul. Płocka 5

Wytwórnia Pasz w Rypinie I

ul. Bielawki 20

87-500 Rypin

 

Starosta 12.05.2016ze zmianami 1 1
135. 6.5b) CEDROB” S.A.
06-400 Ciechanów, ul. Płocka 5dotyczy zakładu:Wytwórni Pasz w Rypinie II

ul. Bielawki 7

87-500 Rypin

 

Starosta 2021.09.06 1 1
136. 6.5b) AGROLOK Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 4

87-400 Golub Dobrzyń
Zakład w m. Osiek

 

Starosta 21.10.2020 1 1
137. 6.5b) Młyny Szczepanki Sp. z o.o.

86-320 Łasin

Szczepanki 3

 

Starosta 23.12.2021 1 1
138. 6.5c) Golpasz S.A.
ul. PTTK 50, 87-400 Golub-DobrzyńGolub-Dobrzyń, zmiana prowadzącego instalację na De Heus sp. z o.o. z siedzibą w Łęczycyul. Lotnicza 21b

99 – 100 Łęczyca

 

 

Starosta

 

 

07.10.2015

ze zmiana

1 1
139. 6.5c) Aller Aqua Polska Sp. z o.o. Nożynko
77-116 Czarna Dąbrówka
Zakład Produkcyjny w Golubiu-Dobrzyniuul. PTTK 5287-400 Golub-Dobrzyń

 

Starosta 30.12.2015 1 1
140. 6.5c) Toruń-Pacific Sp. z o.o. Cereal Partners Poland

ul. Szosa Lubicka 38/58

87-100 Toruń

 

 

Prezydent Miasta

12.05.2016 1 1
6.6) do obróbki i przetwórstwa mleka o zdolności przyjmowania obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej, ponad 200 ton mleka na dobę; —– —– 5 5 —– —–
141. 6.6) Proszkownia Mleka Sp. z o. o.

ul. Dworcowa 28 88-230 Piotrków Kujawski

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol Sp. z o. o.
Zakład Mleczarski, ul. Dworcowa 28

88-230 Piotrków Kujawski

 

 

Starosta

 

12.10.2007
ze zmianami

 

1

 

1

 

 

142. 6.6) ROTR Spółdzielnia Mleczarska w Rypinie

ul. Mleczarska 6

87-500 Rypin

 

Starosta 19.08.2005ze zmianami 1 1
143. 6.6) Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” w Grajewie
Oddział Zakład Produkcji Mleczarskiej
ul. Niklowa 4,85-453 Bydgoszcz 
 

Prezydent Miasta

29.06.2017 1 1
144. 6.6) CUIAVIA Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

ul. Nowa 32

88-100 Inowrocławiu

 

Starosta 08.06.2018 1 1
145.  

6.6)

 

Polmlek Grudziądz Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 8
86-300 Grudziądz
 

Prezydent Grudziądza

 

15.04.2020 1 1
6.7) do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę; —– —– 7 7 —– —–
146. 6.7) STRUGA S.A.

Jezuicka Struga 3

88-111 Rojewo

 

 

Marszałek

 

Marszałek

 

24.06.2020

 

14.01.2019

 

1

 

1

 

1

 

1


 
 

 

147. 6.7) Przedsiębiorstwo Produkcyjne  „Polutil”

B. Budek. K. Kwiatkowski s.j.

Ostrowite 18 A

86-141 Lniano

 

Starosta 29.08.2013
ze zmianami
1 1
148. 6.7) BIOUTIL Sp. z o.o.

ul. Wrzesińska 1b

62-025 Kostrzyn

Instalacja w  m. Buczek,  gm. Jeżewo

 

Starosta 13.11.2014 1 1
149. 6.7) P.P.H.  „HETMAN” Sp. z o. o.

Zakład Utylizacyjny w Falborzu

Starosta  

2009.07.14
ze zmianami

1 1
150. 6.7) Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe

„HETMAN” Sp. z o.o.  Bedlno Florianów

Zakład Utylizacyjny w Olszówce

1.  1. Instalacja do spalania odpadów

 

2. Instalacja do suszenia odpadów roślinnych

i zwierzęcych

 

Marszałek

 

 

Starosta

29.12.2005ze zmianami

 

28.10.2008
ze zmianami

1

 

 

1

1

 

 

1

 

 

 

 

6.8) do chowu lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż: —– —– 89 91 —– —-
6.8a) 40.000 stanowisk dla drobiu, —– —– 75 76 —– —-
151. 6.8 a) Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „NOWOŚĆ”

Jezuicka Struga 16

88-111 Rojewo

Ferma Drobiu w m. Modliborzyce

Wojewoda  

 

05.04.2007
ze zmianami

 

1 1  

 

152. 6.8a) Gospodarstwo Rolne Robert Bednarski

Płonkówko 16, 88-111 Rojewo

Ferma Drobiu w m. Jezuicka Struga

 

Marszałek 29.10.2010 1 1
153. 6.8a) Gospodarstwo Rolne  Andrzej Nowiński

Radunek 1

88-324 Jeziora Wielkie

 

Wojewoda  

19.10.2007

ze zmianami

1 1
154. 6.8a) Gospodarstwo Rolne Kazimierz Nowiński

Radunek 1

88-324 Jeziora Wielkie

 

Wojewoda  

19.10.2007

 

1 1
155. 6.8a) Gospodarstwo Rolne  Krzysztof Nowiński

Młyny 53, 88-320 Strzelno

 

Wojewoda 13.07.2007 1 1
156. 6.8a) Gospodarstwo Rolne Dariusz Bąkowski

Jezuicka Struga

88-111 Rojewo

Marszałek 29.12.2010 1 1
157. 6.8a) Gospodarstwo Rolno-Hodowlane  Marian Chojnicki

87-105 Siniarzewo

 

Ferma Drobiu w m. Dziennice

 

Ferma Drobiu w m. Modliborzyce

 

Ferma Drobiu w m. Silno

 

Wojewoda

 

 

Wojewoda

 

 

Wojewoda

31.01.2007

ze zmianami

 

21.02.2007

ze zmianami

 

19.02.2007

ze zmianami

1

 

 

1

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

158. 6.8a) Gospodarstwo Rolne Grażyna Bryjak

Dziekanowice 22

62-261 Lednogóra 22

Ferma Drobiu w m. Bielawy

 

Wojewoda  

03.11.2005

ze zmianami

1 1
159. 6.8a) Gospodarstwo Rolne Joanna Frischke-Krajewska

Makowiska 12, 86-050 Solec Kujawski

Ferma Drobiu w m. Ciele

 

Wojewoda  

26.02.2007
ze zmianami

1 1
160. 6.8a) Gospodarstwo Rolne Sebastian Fryszke

Otorowo 27,

86-050 Solec Kujawski

Ferma Drobiu w m. Makowiska

 

Wojewoda 21.06.2007ze zmianami 1 1
161. 6.8a) Gospodarstwo Rolne Barbara Fryszke

Otorowo 27,

86-050 Solec Kujawski

Ferma Drobiu w m. Otorowo

Wojewoda  

23.06.2007
ze zmianami

 

1 1
162. 6.8a) Gospodarstwo Rolne Anna Frischke-Szulc

Makowiska 12, 86-050 Solec Kujawski

Ferma Drobiu w m. Ciele

Marszałek 29.09.2014
ze zmianami
1 1
163. 6.8a) Gospodarstwo Rolne

Aleksandra Frischke-Kwiatkowska

Makowiska 21, 86-050 Solec Kujawski

Ferma Drobiu w m. Makowiska

 

Wojewoda 19.10.2007
ze zmianami
1 1
164. 6.8a) Gospodarstwo Rolne Danuta i Czesław Frischke

Makowiska 12,

86-050 Solec Kujawski

Ferma Drobiu w m. Makowiska 12

 

Ferma Drobiu w m. Solec Kujawski,

ul. Powstańców 19

 

 

Wojewoda

 

Wojewoda

 

 

 

04.04.2007

 

19.06.2007
ze zmianami

 

 

1

 

1

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

165. 6.8a) Gospodarstwo Rolne Agnieszka Frischke-Kaźmierczak

Makowiska 12

86-050 Solec Kujawski

Ferma Drobiu w m. Prądocin

Wojewoda  

13.07.2007
ze zmianami

1 1
166. 6.8a) Izabela Frischke  Gospodarstwo Rolne Hodowla Drobiu

Makowiska 19

86-050 Solec Kujawski

Ferma Drobiu w m. Makowiska 19

 

Ferma Drobiu w m. Solec Kujawski,
ul. Kopernika 9

 

 

Marszałek

 

 

Marszałek

 

21.07.2017
ze zmianami

 

31.12.2020

 

1

 

 

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

167. 6.8a) Gospodarstwo Rolne Kazimierz Frischke jr.

Makowiska 19

86-050 Solec Kujawski

Ferma Drobiu w m. Solec Kujawski,

ul. Powstańców 19

 

Marszałek  

19.03.2012
ze zmianami

 

1 1
168. 6.8a) Gospodarstwo Specjalistyczne Hodowla Drobiu Szymon Frischke

Makowiska 19

86-050 Solec Kujawski

Ferma Drobiu w m. Solec Kujawski, ul. Kopernika 9

Ferma Drobiu w m. Dąbrowa Wielka 39a

 

Marszałek

 

Marszałek

 

31.12.2020

 

16.06.2014
ze zmianami

1

 

1

1

 

1

 

 

169. 6.8a) Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „NOWOŚĆ”

Prądocin

86-060 Nowa Wieś Wielka

 

Wojewoda  

19.10.2007

ze zmianami

1 1
170. 6.8a) Gospodarstwo Rolne – Ferma Drobiu Piotr Banaś

ul. Konstytucji 3 Maja 34

18-500 Kolno

Ferma Drobiu w m. Nowy Dwór

 

Marszałek  

 

03.06.2009
ze zmianami

 

1 1
171. 6.8a) Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu „ELCZAR”

Cezary Zawiślak

ul. Kolejowa 17, Serock

86-120 Pruszcz

Ferma Drobiu w m. Serock

 

Wojewoda  

31.07.2006
ze zmianami

 

1 1
172. 6.8a) Ferma Drobiu

Gospodarstwo Rolne „ELCZAR” Elżbieta i Cezary Zawiślak

ul. Kolejowa 17, Serock,

86-180 Pruszcz

Ferma Drobiu w m. Drzycim

 

Marszałek  

13.01.2009

ze zmianami

 

1 1
173. 6.8a) Jakub Śliż Gospodarstwo Rolne Szewno

Szewno 10

86-182 Świekatowo

Ferma Drobiu w m. Szewno

 

Marszałek 22.07.2014
ze zmianami
1 1
174. 6.8a) Gospodarstwo Rolne H. i H.  Rybka

ul. Dębowa 4

86-122 Dobrcz

Ferma Drobiu w m. Stronno

 

Marszałek  

13.05.2014
ze zmianami

1 1
175. 6.8a) „LIM-POL” Sp. z o.o.

Fletnowo 43A

86-134 Dragacz

 

Wojewoda  

02.08.2006
ze zmianami

1 1
176. 6.8a) Gospodarstwo Rolne Małgorzata i Adam Ruszkowscy

ul. Okrężna 10

86-140 Drzycim

Ferma Drobiu w m. Krakówek

 

Wojewoda 21.09.2006
ze zmianami
1 1
177. 6.8a) Ferma Drobiu Matuszak Zbigniew

Krusza Podlotowa 29

88-100 Inowrocław

Ferma Drobiu w Kruszy

 

Wojewoda 19.10.2007
ze zmianami
1 1
178. 6.8a)

 

Gospodarstwo Rolne Wojciech Nowiński

Radunek 1

88-234 Jeziora Wielkie

Ferma Drobiu w m. Kuśnierz

 

Marszałek 27.04.2015 1 1
179. 6.8a)

 

Gospodarstwo Rolne Rafał Nowiński,

Młyny 53

88-320 Strzelno

Ferma Drobiu w m. Młyny 53/1

 

Marszałek 15.06.2015 1 1
180. 6.8a)

 

Park Drobiarski Sp. z o.o. Śmiłowo

ul. Pilska 36

64-810 Kaczory,

Ferma drobiu w m. Dębionek, gm. Sadki

 

Marszałek 18.11.2016 1 1
181. 6.8a) Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Janusz Patoleta – Ferma Drobiu przy ul. Pilskiej 13

89-620 Gostycyn

 

Marszałek 10.10.2008
ze zmianami
1 1
182. 6.8a) Gospodarstwo Rolne Radosław Zadrożny

Ferma Drobiu

Kazimierzewo 4, 89-240 Kcynia

 

Starosta
Marszałek
31.07.2017

29.11.2021

1 1
183. 6.8a) Gospodarstwo Rolne Mirosław Błaszczyk

Zakład Drobiu w Wiktorynie

87-731 Waganiec

 

Wojewoda  

22.01.2007

ze zmianami

 

1 1
184. 6.8a) Ferma Drobiu Maciej Obialski

Nowy Ciechocinek

87-720 Ciechocinek

 

Wojewoda  

30.07.2007

ze zmianami

1 1
185. 6.8a) Gospodarstwo Rolne Dariusz Lange

Koszczały

88-210 Dobre

 

Wojewoda  

27.03.2007

ze zmianami

1 1
186. 6.8a) Bogusława i Andrzej Krulikowscy

Borucin 31

88-220 Osięciny

 

Wojewoda  

30.09.2006

ze zmianami

1 1
187. 6.8a) Aleksandra  i Tadeusz Balcerak

Borucin Kolonia 35

88-220 Osięciny

 

Wojewoda  

29.09.2006

ze zmianami

1 1
188. 6.8a) Ferma Drobiu Jolanta  Balcerak

Witowo Kolonia 6
88-213 Bytoń

 

Wojewoda  

08.112006
ze zmianami

1 1
189. 6.8a) Ferma Drobiu Rybitwy Mirosław Błaszczyk

ul. Żytnia 72/119, Rybitwy

87-617 Bobrowniki

 

Wojewoda  

22.01.2007
ze zmianami

1 1
190. 6.8a) Włodzimierz Wieczerzak Zakład Brojlerów

Wygoda 13a
87-700 Aleksandrów Kujawski

 

Wojewoda  

02.07.2007
ze zmianami

1 1
191. 6.8a) Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Andrzej i Bogumiła Pańka

Tomaszewo 24,

87-704 Bądkowo

 

Wojewoda  

25.04.2007
ze zmianami

1 1
192. 6.8a) Jarosław i Krystyna Świercz

Chów i hodowla drobiu

Koneck 114

87-702 Koneck

 

Wojewoda  

20.07.2007
ze zmianami

 

2 2
193. 6.8a) Gospodarstwo Rolno-Handlowe Ireneusz i Elżbieta Woźniak

Samszyce 26

88-220 Osięciny

 

Wojewoda  

25.10.2006
ze zmianami

1 1
194. 6.8a) Gospodarstwo Rolne Jolanta i Janusz Czarnowski

Zakład Drobiu

Kuczek 21
87-700 Aleksandrów Kuj.

 

Wojewoda  

06.11.2006
ze zmianami

1 1
195. 6.8a) Gospodarstwo Rolne  Szelągowski Ryszard

Borucin Kolonia 34

88-220 Osięciny

 

 

Wojewoda

 

 

27.08.2007
ze zmianami

1 1
196. 6.8a) Gospodarstwo Rolne – Ferma Drobiu Marcin Krulikowski

Borucin, gm. Osięciny

 

Marszałek

 

07.08.2013
ze zmianami

 

1 1
197. 6.8a) Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Artur Bączek

m. Dąbie Kujawskie 21

87-890 Lubraniec

 

 

Starosta

 

27.01.2014
ze zmianami

 

1 1
198. 6.8a) Ferma Drobiu Piotr i Teresa Świercz

w m. Kolonia Serocka

 

 

Marszałek

 

23.06.2010

ze zmianami

 

1 1
199. 6.8a) Karolina Malinowska

Ferma Drobiu w m. Lipno Wieś

 

 

Marszałek

 

03.06.2009
ze zmianami

 

1 1
200. 6.8a) Ferma Drobiu

Gospodarstwo Rolne Tomasz Bet
w m. Zdziesławin, gm. Izbica Kujawska

 

Marszałek

 

25.03.2014

ze zmianami

 

1 1
201. 6.8a) Rafał Nierychlewski,
Ferma kur niosek w m. Okrąg 2287-600 Lipno 
 

Marszałek

 

19.04.2016

 

1

 

1

 

 

202. 6.8a) Bartosz Woźniak Gospodarstwo Rolne

Samszyce 26

88-220 Osięciny

 

 

Marszałek

 

14.03.2017

 

1

 

1

 

 

203. 6.8a) Ferma drobiu Radosław Szelągowski

Borucin Kolonia 34

88-220 Osięciny

 

 

Marszałek

 

31.03.2017

ze zmianami

 

1

 

1

 

 

204. 6.8a) Ferma drobiu Hubert Szelągowski

Borucin Kolonia 34

88-220 Osięciny

 

Marszałek  

30.05.2017
ze zmianami

1 1
205. 6.8a) Alicja Lewandowska

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane

Redecz Krukowy 22a

87-880 Brześć Kujawski

 

Marszałek 06.04.2021 1 1
206. 6.8a) Ferma Drobiu Andrzej Gapa

Ferma Drobiu Chlebowo
87-335 Świedziebnia

 

Wojewoda 13.03.2006 1 1
207. 6.8a) Ferma Drobiu Piotr Czarnowski

Ferm Kur Niosek, Kawki 58
87-326 Nieżywięć

 

Marszałek 24.05.2011 1 1
208. 6.8a) Ferma Drobiu Paweł Miszczak

Małe Pułkowo
87-207 Dębowa Łąka

 

Wojewoda

Marszałek

30.04.2007

ze zmianami

1 1
209. 6.8a) Ferma Drobiu Sylwia i Robert Wiśniewski

ul. Farmerska 3, Mierzynek

87-162 Lubicz

 

 

Wojewoda

 

19.09.2006

ze zmianami

 

1 1
210. 6.8a) Ferma Drobiu Lucyna Błahyj

Ferma Drobiu Dzikowo,

87-125 Osiek n. Wisłą

 

 

Marszałek

24.11.2005
ze zmianami
1 1
211. 6.8a) Ferma Drobiu TARGET-FOOD Sp. z o.o.

Czarne Błoto, 87-134 Zławieś Wlk.

Ferma nr 1

 

Marszałek  

17.09.2007
ze zmianami

2 2
212. 6.8 a) Ferma Drobiu TARGET-FOOD Spółka z o.o.

Czarne Błoto, 87-134 Zławieś Wlk.

Ferma nr 2

 

Wojewoda  

14.09.2007

ze zmianami

2 2
213. 6.8a) Ferma Drobiu Justyna Parii-Fryszke i Maria Fryszke-Kałek Zławieś Mała

 

Marszałek 22.07.2009 1 1
214. 6.8a) Ferma kur niosek
ZIELONA PUSZCZA Radosław Wiśniewskiul. Rzemieślnicza 6
87-162 Lubicz 
Marszałek 29.05.2015 1 1
215. 6.8a) Ferma Kur Niosek w Kawęczynie prowadzona przez ZIELONA PUSZCZA Radosław Wiśniewski,

ul. Rzemieślnicza 6

87-162 Lubicz

 

Marszałek 11.05.2016 1 1
216. 6.8a) Gospodarstwo Rolne Bogdan Wtulich

ul. Armii Krajowej 21

06-500 Mława

Ferma hodowlana brojlerów kurzych
w m. Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń

 

Starosta 21.11.2016 1 1
217. 6.8a) Ferma Drobiu Grzegorz Dąbek
Pieńki Kościelskie 1788-200 Osięciny 
Marszałek 18.08.2017 1 1
218. 6.8a) Zespół Rolników Indywidualnych

Witolda Janka, Grzegorz Janka, Marek Janka

ul. Ułańska 20

85-005 Ciele

 

Marszałek 1
6.8b) 2.000 stanowisk dla świń o wadze
ponad 30 kg,
—– —– 9 10 —– —–
219. 6.8b) „KOM-ROL” Kobylniki  Sp. z o.o.

88-150 Kruszwica

Ferma trzody Brześć, gm.  Kruszwica

 

Wojewoda

 

05.07.2005
ze zmianami

1 1
220. 6.8b) „KOM-ROL” Kobylniki  Sp. z o.o.

88-150 Kruszwica

Ferma trzody Szarlej , gm. Kruszwica

Marszałek  

19.08.2016

 

1 1
221. 6.8b) Gospodarstwo Rolne
Michał RogoziewiczKonstantowo 1289-115 Mrocza

 

 

Marszałek

19.02.2016
ze zmianami
1 1
222. 6.8b) Gospodarstwo Rolne  Jan Pawlak
Flantrowo 3088- 430 Janowiec Wielkopolski
Ferma Trzody w m. Puzdrowiec, gm. Janowiec Wlkp. 
 

Wojewoda

 

25.11.2005

 

1

 

1

 

 

223. 6.8b) Gospodarstwo Rolne

Alojzy Szczupak

Radojewice 54

88-101 Inowrocław

 

 

Wojewoda

07.07.2005
ze zmianami
 

1

 

1

 

 

224. 6.8b) Gospodarstwo Rolne „AGROBAZA” s.c.
Dobieszewko 4, 89-240 KcyniaFerma trzody w m. Chwaliszewo 
 

Marszałek

 

16.09.2010
ze zmianami

 

1

 

1

 

 

225. 6.8b) Gospodarstwo Rolne Iwona i Błażej Kopczyńscy

Bobrownickie Pola 20

87-617 Bobrowniki

 

Marszałek 31.12.2015 1 1
226. 6.8b) Gospodarstwo Rolne Tomasz Michalczyk

Szczepanki 3

86-320 Łasin

Gospodarstwo w Rogóźnie Zamek

 

 

Wojewoda

 

28.06.2006

ze zmianami

 

1

 

1

 

 

227.  

6.8b)

Gospodarstwo Rolne Bartosz Chylewski

ul. Kasztelańska 16

89-502 Raciąż

Ferma trzody chlewnej

w m. Słupy, gm. Kęsowo

 

 

Marszałek

 

11.12.2017

 

1

 

1

228. 6.8b) Gospodarstwo Rolne Kamil Jaworski
Sokołowo 2
87-400 Golub Dobrzyń
Marszalek 1
6.8c) 750 stanowisk dla macior; —– —– 5 5 —– —-
229. 6.8c) Ferma  Krąplewice Sp. z o.o. w Poznaniu

86-130 Laskowice Pom.

Ferma Trzody Chlewnej

w Krąplewicach, gm. Jeżewo

 

 

Wojewoda

 

29.12.2006
ze zmianami

1 1
230. 6.8c) Gospodarstwo Rolne Alojzy Szczupak

Radojewice 54

88-101 Inowrocław

 

Wojewoda  

07.07.2005

ze zmianami

 

1

 

1
231. 6.8c) P.P.H.U.  „CERPLON” Sp. z o.o. w Cerekwicy

88-400 Żnin

 

 

 

Wojewoda

 

15.07.2005
ze zmianami

 

1

 

1

 

 

232. 6.8c) Gospodarstwo Rolne  Jan Pawlak
Flantrowo 3088-430 Janowiec WielkopolskiFerma macior  w m. Włoszanowo, gm. Janowiec Wlkp.
 

Wojewoda

 

29.11.2005
ze zmianami

 

1

 

1

 

 

233. 6.8c) Gospodarstwo Rolne Tomasz Michalczyk

Szczepanki 3

86-320 Łasin

Gospodarstwo w Rogóźnie Zamek

 

Wojewoda  

28.06.2006

ze zmianami

1 1
6.9) do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie; —– —– 11 11 —– —-
234. 6.9) CAN-PACK S.A. w Krakowie

Fabryka Puszek Napojowych

ul. Kobaltowa 2

85-453 Bydgoszcz

 

Marszałek  

26.10.2007
ze zmianami

1 1
235. 6.9) Guala Closures,,DGS” Poland S.A.

ul. Kazimierza Wielkiego 6

87-800 Włocławek

 

Wojewoda

 

31.01.2007
ze zmianami

 

 

1

 

1

 

 

236. 6.9) DRUMET Liny i Druty Sp. z o.o.

ul. Polna 24/76   87-800 Włocławek

Instalacja do produkcji taśmy zszywkowej klejonej z drutów stalowych
TAŚMA I i TAŚMA II

 

Wojewoda  

15.02.2007

 

1 1
237. 6.9) Gotec Polska, Zakład – Jastrzębie 61

87-322 Jastrzębie

gm. Bartniczka

 

Marszałek  

28.01.2009
ze zmianami

1 1
238. 6.9) Plastica Sp. z o.o.

Frydrychowo 55

87-410  Kowalewo Pomorskie

 

Marszałek  

29.10.2010

ze zmianami

1 1
239. 6.9) Plast-Farb, Sp. z o.o.
ul.  Skłodowskiej-Curie 87a87-100 Toruń 
Prezydent Miasta  

12.12.2016

 

1

 

1

 

 

240. 6.9) Firma Handlowo-Produkcyjna PAK

ul. Chrobrego 117

87-100 Toruń

 

 

Prezydent Miasta

31.08.2017 1 1
241. 6.9) SANPLAST S.A.,

Wymysłowice 1

88-320 Strzelno

 

Starosta 22.09.2016 2 2
242. 6.9) SUPRAVIS GROUP S.A

ul. Nowotoruńska 56

85-840 Bydgoszcz

 

Prezydent Miasta 16.05.2018
ze zmianami
1 1
243. 6.9) Pojazdy Szynowe

PESA Bydgoszcz SA
ul. Zygmunta Augusta 11

85-08 Bydgoszcz

 

Prezydent Miasta 21.10.2019

ze zmianami

1 1
6.10) do produkcji węgla pierwiastkowego lub elektrografitu poprzez spopielenie lub grafityzację; —– —– —– —– —– —–
6.11) do wychwytywania strumieni dwutlenku węgla z instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego na użytek podziemnego składowania dwutlenku węgla; —– —– —- —- —– —-
6.12) do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej ponad 75 m3 na dobę, innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny; —– —– —- —- —– —-
6.13) do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego. —– —– 10 10 —– —–
244. 6.13) Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu

Oddział „Cukrownia Nakło”
ul. Rudki 1

89-100 Nakło n. Notecią

 

Starosta  

27.07.2007

ze zmianami

1 1  

 

245. 6.13) PEPSI-COLA General Bottlers Poland Sp. z o.o.

ul. Zamoyskiego 24/26, 03-801 Warszawa

Zakład Produkcyjny w m. Żnin

ul. Fabryczna 13, 88-400 Żnin

 

Starosta 09.11.2015 1 1  

 

246. 6.13) MONDI ŚWIECIE S.A.

ul. Bydgoska 1

86-100 Świecie

Oczyszczalnia ścieków przemysłowych

 

Marszałek 16.10.2015 1 1
247. 6.13) ANWIL S.A.

ul. Toruńska 222

87-800 Włocławek

Oczyszczalnia ścieków przemysłowych

 

Marszałek 02.06.2015 1 1
248. 6.13) Proszkownia Mleka Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol Sp. z o. o.
Zakład Mleczarski w Piotrkowie Kujawskim

ul. Dworcowa 28

88-230 Piotrków Kujawski
Oczyszczalnia ścieków przemysłowych

Starosta  

12.10.2007
ze zmianami

1 1
249. 6.13) ROTR Spółdzielnia Mleczarska w Rypinie

ul. Mleczarska 6

87-500 Rypin
Oczyszczalnia ścieków przemysłowych

 

 

Starosta

19.08.2005

ze zmianami

 

1 1
250. 6.13) Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna  „NOWOŚĆ”

w Jezuickiej Strudze

88-111 Rojewo

Oczyszczalnia ścieków przemysłowych

 

Starosta 28.05.2015  1 1  

 

251. 6.13) Zakłady Mięsne „VIANDO” Sp. z o.o. Sp.K

Radojewice

Oczyszczalnia ścieków przemysłowych

 

Starosta

 

01.07.2015
ze zmianami

 

1

 

1

 

 

 

 

252. 6.13) NORDZUCKER Polska S.A. w Opalenicy

Zakład w Chełmży ul. Bydgoska 4,

87-140 Chełmża

Oczyszczalnia ścieków przemysłowych

 

Starosta 29.09.2015 1 1
253. 6.13) Ubojnia Drobiu ELCZAR Elżbieta i Cezary Zawiślak Sp. J.

w Serocku

ul. Kolejowa 6

86-120 Pruszcz

Oczyszczalnia ścieków przemysłowych

Starosta 10.01.2017 1 1
Razem —– —– 284 289 —– —-