Obchodzone w dniu 2 Maja  – Dzień Flagi – to święto, które ma wyrażać szacunek do flagi państwowej i popularyzować wiedzę o symbolach narodowych. Uczcijmy to Święto wywieszając Flagę w naszych oknach.