a a a

Dofinansowania

PRZEDSIĘWZIĘCIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

2019

Umowa nr DJ19008/MN-in na realizację zadania pn. Zakup środków ochrony indywidualnej dla inspektorów WIOŚ w Bydgoszczy realizujących kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska na terenie województwa kujawsko – pomorskiego 2019 64 575,00
Umowa nr DJ19009/MN-in na realizację zadania pn. Realizacja kontroli w zakresie gospodarki odpadami na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w 2019 roku 2019 510 000,00

2020

Umowa nr DJ20008/MN-sp na realizację zadania pn. Zakup sprzętu pomiarowo – kontrolnego do realizacji kontroli w zakresie gospodarki odpadami na terenie województwa kujawsko – pomorskiego 2020 243 880,00
Umowa nr DJ20011/MN-in na realizację zadania pn. Organizacja wysokospecjalistycznych szkoleń dla inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 2020 40 000,00

2021

Umowa nr DJ21003/MN-in na realizację zadania pn. Zakup środków ochrony indywidualnej dla inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 2021 46 480,00
Umowa nr DJ21004/MN-in na realizację zadania pn. Organizacja wysokospecjalistycznych szkoleń dla inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 2021 10 000,00
Umowa nr DJ21005/MN-sp na realizację zadania pn. Zakup sprzętu pomiarowo – kontrolnego, niezbędnego do realizacji zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 2021 307 000,00

 

2022

Umowa nr DJ22005/MN-in na realizację zadania pn. Zakup środków ochrony indywidualnej dla inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. 2022 33 000,00
Umowa nr DJ22006/MN-sp Zakup sprzętu pomiarowo – kontrolnego do realizacji kontroli w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno -ściekowej, ochrony powietrza oraz przeciwdziałaniu poważnych awarii na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. 2022 292 000,00
Umowa nr DJ22007/MN-in na realizację zadania pn. Organizacja wysokospecjalistycznych szkoleń dla inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. 2022 75 000,00

 

2023

Umowa nr DJ23003/MN-in na realizację zadania pn. Organizacja wysokospecjalistycznych szkoleń dla inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. 2023 78 000,00
Umowa nr DJ23004/MN-in na realizację zadania pn. Zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy niezbędnych przy pełnieniu czynności kontrolnych. 2023 23 000,00
Umowa nr DJ23005/MN-sp Zakup sprzętu pomiarowo – kontrolnego niezbędnego do realizacji zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. 2023 359 000,00