a a a
BIP Facebook ePuap

Dofinansowania

PRZEDSIĘWZIĘCIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU:

 

2019

  • Umowa nr DJ19008/MN-in na realizację zadania pn. Zakup środków ochrony indywidualnej dla inspektorów WIOŚ w Bydgoszczy realizujących kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska na terenie województwa kujawsko – pomorskiego – kwota dofinansowania 64.575 zł
  • Umowa nr DJ19009/MN-in na realizację zadania pn. Realizacja kontroli w zakresie gospodarki odpadami na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w 2019 roku – kwota dofinansowania 510.000 zł

2020

  • Umowa nr DJ20008/MN-sp na realizację zadania pn. Zakup sprzętu pomiarowo – kontrolnego do realizacji kontroli w zakresie gospodarki odpadami na terenie województwa kujawsko – pomorskiego – kwota dofinansowania 243.880 zł
  • Umowa nr DJ20011/MN-in na realizację zadania pn. Organizacja wysokospecjalistycznych szkoleń dla inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – kwota dofinansowania 40.000 zł

2021

  • Umowa nr DJ21003/MN-in na realizację zadania pn. Zakup środków ochrony indywidualnej dla inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – kwota dofinansowania 46.480 zł
  • Umowa nr DJ21004/MN-in na realizację zadania pn. Organizacja wysokospecjalistycznych szkoleń dla inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – kwota dofinansowania 10.000 zł
  • Umowa nr DJ21005/MN-sp na realizację zadania pn. Zakup sprzętu pomiarowo – kontrolnego, niezbędnego do realizacji zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – kwota dofinansowania 307.000 zł

2022

  • Umowa nr DJ22005/MN-in na realizację zadania pn. Zakup środków ochrony indywidualnej dla inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 33.000 zł
  • Umowa nr DJ22006/MN-sp Zakup sprzętu pomiarowo – kontrolnego do realizacji kontroli w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno -ściekowej, ochrony powietrza oraz przeciwdziałaniu poważnych awarii na terenie województwa kujawsko – pomorskiego 292.000 zł
  • Umowa nr DJ22007/MN-in na realizację zadania pn. Organizacja wysokospecjalistycznych szkoleń dla inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 75.000 zł