a a a
BIP Facebook ePuap

Wykaz pozwoleń zintegrowanych (IPPC) – aktualizacja 14.06.2022 r.

Liczba instalacji, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169) – według stanu na dzień  14.06.2022 r.

Lp. Punkt
w załączniku
do rozporządzeniaMinistra Środowiskaz dnia 27.08.2014r.
Rodzaje instalacji wymagającychpozwolenia zintegrowanego Organ wydający pozwolenie Data wydania pozwolenia(dd.mm.rr) Liczba instalacji, które posiadają pozwolenie zintegrowane Liczba instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego Wymagany termin uzyskania pozwolenia zintegrowanego
dla instalacji, które
jego nie posiadają(dd.mm.rr)
Liczba instalacji, dla których nie upłynął wymagany termin uzyskania pozwolenia zintegrowanego
Nazwa instalacji / Nazwa podmiotu
1 Instalacje do wytwarzania energii i paliw: —— —— 18 18 —– —-
1.1) do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, —– —– 18 18 —– —-
1.          1.1) MONDI ŚWIECIE S.A.ul. Bydgoska 186-100 Świecie Marszałek 18.06.2014
ze zmianami
1 1
2.          1.1) PGE Energia Ciepła S.A.
ul. Złota 59
00-120 WarszawaOddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz
85-950 Bydgoszcz,ul. Energetyczna 1Elektrociepłownia Bydgoszcz I
Elektrociepłownia Bydgoszcz II
Prezydent Miasta
Marszałek
17.02.2016

29.01.2016
ze zmianami

1

1

1

1

 –

  –
3.          1.1) CIECH Soda Polska S.A.,ul. Fabryczna 488-100 Inowrocław
Zakład Produkcyjny SODA MĄTWY
ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław
Zakład Produkcyjny JANIKOSODA
ul. Przemysłowa 30,  88-101 Janikowo
Marszałek

Marszałek

08.12.2015
ze zmianami
16.01.2017
ze zmianami
1

2

1

2

4.          1.1) Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w InowrocławiuCiepłownia RĄBIN w Inowrocławiu
 ul. Torowa 4088-100 Inowrocław
Starosta 14.01.2020 1 1
5.          1.1) Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w ToruniuOddział „Cukrownia Kruszwica”ul. Niepodległości 38/4088-150 Kruszwica
Oddział „Cukrownia Nakło”ul. Rudki 189-100 Nakło n. Notecią
StarostaStarosta 29.06.200627.11.2007 11 11
6.          1.1) ANWIL S.A.ul. Toruńska 222Włocławek Marszałek 14.06.2006ze zmianą 1 1
7.          1.1) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.Rybitwy,we Włocławkuul. Płocka 30/3287-800 Włocławek Starosta 19.06.2006 1 1
8.          1.1) Ciepłownia „ZAZAMCZE” we Włocławkuul. Szpitalna 3087-800 Włocławek Starosta 06.12.2006
ze zmianami
1 1
9.          1.1) System Gazociągów TranzytowychEUROPOL GAZ S.A.ul. Topiel 12, 00-342 WarszawaTłocznia Gazu w m. Gąbinek87-732 Lubanie Marszałek 10.07.2015 1 1
10.        1.1) PKN ORLEN S.A.ul. Chemików 709-411 PłockElektrownia gazowo-parowa o mocy 460 MWul. Wiklinowa we Włocławku Marszałek 05.06.2015 1 1
11.        1.1) Elektrociepłownia OPEC-INECO Sp. z o.o.ul. Budowlanych 786-300 Grudziądz Prezydent Miasta 19.01.2018ze zmianami 1 1
12.        1.1) PGE Toruń S.A.
ul. Ceramiczna 687-100 Toruń
Marszałek 30.11.2016
ze zmianami
1 1
13.        1.1) Kotłownia NORDZUCKER Polska S.A. w OpalenicyZakład w Chełmży
ul. Bydgoska 4
 87-140 Chełmża
Starosta 30.06.2006ze zmianami 1 1
14.        1.1) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w WarszawieTłocznia gazy w m. GustorzynGm. Brześć Kujawski Starosta 01.06.2022 1 1
1.2) do rafinacji ropy naftowej, —– —– 0 0 —– —-
1.3) do produkcji koksu, —– —– 0 0 —– —-
  1.4) do zgazowania lub upłynniania:a)        węgla,b)        paliw innych niż wymienione w lit. a, o całkowitej nominalnej mocy nie mniejszej niż 20 MW. —– —– 0 0 —– —–
2 Instalacje do produkcji i obróbki metali: —– —— 28 28 —– ——-
2.1) do prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej; —– —– 0 0 —– —–
2.2) do produkcji surówki żelaza lub stali surowej, pierwotny lub wtórny wytop, łącznie z ciągłym odlewania stali o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 tony na godzinę; —– —– 0 0 —– ——
2.3) do obróbki stali lub stopów żelaza:a)        poprzez walcowanie na gorąco, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton stali na godzinę,b)        kuźnie z młotami o energii przekraczającej 50 KJ na młot, gdzie stosowana łączna moc cieplna przekracza 20 MW,c)        do nakładania powłok metalicznych z wsadem przekraczającym 2 tony wyrobów stalowych na godzinę; —– —– 3 3 —– ——-
15.        2.3c) METALCYNK Sp. z o.o.ul. Petersona 1385- 862 Bydgoszcz Marszałek 27.11.2013 1 1
16.        2.3c) DRUMET Liny i Druty Sp. z o.o.
ul. Polna 24/7687-800 WłocławekInstalacja linii patentowniczo-  cynkowniczychi patentowniczo-fosforanujących-Patentownia – instalacja pomocnicza regeneracji kwasu solnego-Ruthner
Wojewoda 29.06.2007
ze zmianami
1 1
17.        2.3c) „Termmetal Glaner” Sp. J.ul. Ceramiczna 2164-920 PiłaZakład Cynkowania Elementów Stalowych w Grudziądzuul. Magazynowa 1886-300 Grudziądz Marszałek 28.05.2008 1 1
2.4) do odlewania stali lub stopów żelaza o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę; 4 4 —– ——
18.        2.4) Odlewnia Żeliwa Bydgoszcz Sp. z o.o.ul. Zygmunta Augusta 1185-082 Bydgoszcz Marszałek 27.08.2007ze zmianami 1 1
19.        2.4) HYDRO-VACUUM S.A.ul. Droga Jeziorna 886-303 Grudziądz Wojewoda/Marszałek 28.09.2007ze zmianami 1 1
20.        2.4) Odlewnia Żeliwa Lisie KątySławomir i Bogusław Mioduszewscy Sp. J.Lisie Kąty 786-302 Grudziądz Marszałek 28.12.2016 1 1
21.        2.4) Toruńskie Zakłady
Odlewnicze Sp. z o.o.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 59/6987-100 Toruń
Marszałek 26.01.2015 1 1
2.5) do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, koncentratów lub surowców wtórnych w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych; —– —– 0 0 —– —–
2.6) do topienia, łącznie ze stapianiem, metali nieżelaznych,  w tym produktów z odzysku, lub odlewania metali nieżelaznych, o zdolności produkcyjnej przekraczającej 4 tony wytopu na dobę dla ołowiu i kadmu lub powyżej 20 ton wytopu na dobę dla pozostałych metali; —– —– 1 1 —– —–
22.        2.6) TELE-FONIKA Kable S.A.ul. Wielicka 11430-663 KrakówZakład Produkcyjny w Bydgoszczyul. Fordońska 15285-957 Bydgoszcz  Marszałek 14.12.2015 1 1
2.7)  do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3 . —– —– 20 20 —–
23.        2.7) INOFAMA S.A.ul. Metalowców 788-100 Inowrocław Marszałek 30.12.2005 1 1
24.        2.7) Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.Aul. Szubińska 10785-915 Bydgoszcz RDOŚ 24.10.2007
ze zmianami
1 1
25.        2.7) „ZELAN” Sp. z o.o.ul. Ks. S. Staszica 2189-100 Nakło n. Notecią Marszałek 17.10.2007
ze zmianami
1 1
26.        2.7) P.P.H. „DRABEX” Janusz Wilczekul. Stalowa 185-453 Bydgoszcz Marszałek 30.10.2009 1 1
27.        2.7) METALCYNK Sp. z o.o.ul. Petersona 1385-862 Bydgoszcz Marszałek 27.11.2013 1 1
28.        2.7) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PROTECH’’ Sp. z o. o.ul. Mleczarska 18 A87-500 RypinInstalacja do powierzchniowej obróbki metal
z zastosowaniem procesów elektrolitycznych i chemicznych
Wojewoda 10.07.2006
ze zmianami
2 2
29.        2.7) DRUMET Liny i Druty Sp. z o.o.ul. Polna 24/76, 87-800 WłocławekInstalacja do powierzchniowej obróbki metaliz zastosowaniem procesów elektrolitycznychi chemicznych – linii galwanicznego cynkowania drutów L7Powierzchniowa obróbka walcówki WojewodaMarszałek 24.07.2006
ze zmianami14.02.2014
ze zmianami
1

1

1

1

30.        2.7) P.P.H.U. „AGMET”  Sp. z o.o.  Sp. K.ul. Marianki 2A87-500 Rypin Marszałek 12.03.2009ze zmianami 1 1
31.        2.7) ,,DAMIX” Sp. z o.o.ul. Bohaterów Czerwca 1956r. nr 3,87-500 Rypin Wojewoda 02.10.2007
ze zmianami
1 1
32.        2.7) Galwanizernia /FAM Technika Odlewnicza  Sp. z o.o.ul. Polna 8, 87-400 Chełmno Marszałek 25.04.2007ze zmianami 1 1
33.        2.7) Galwanizernia /GAMET S.Aul. Kociewska 22, 87-100 ToruńGalwanizernia ul. Chrzanowskiego 33,87-100 Toruń Marszałek 24.10.2008
ze zmianami
1 1
34.        2.7) Galwanizernia /„NOMET” Sp. z o. o. w Toruniuul. Kanałowa 40/42
87-100 Toruń
Wojewoda Marszałek 20.06.2006ze zmianami 2 2
35.        2.7) „Termmetal Glaner” s.j.ul. Ceramiczna 21 64-20 PiłaZakład Cynkowania Elementów Stalowych w Grudziądzuul. Magazynowa 1886-300 Grudziądz Marszałek 28.05.2008 1 1
36.        2.7) Gotec Polska Sp. z o.o.
Zakład w JastrzębiuJastrzębie 61, 87-322 Jastrzębiegm. BartniczkaInstalacja do pokrywania elementów metodą elektrolizy
 – cynkowanie i niklowanie
Marszałek 28.01.2009ze zmianami 1 1
37.        2.7) „MEDOS” Marian Buławka, Ewa Buławka Sp. J.ul. Magazynowa 386-200 ChełmnoInstalacja do powierzchniowej obróbki metali lub materiałówz tworzyw sztucznych Marszałek 06.06.2017 2 2
38.        2.7) Inter Metal Sp. z  o.o.ul. Marcinkowskiego 15088-100 Inowrocław Starosta 31.05.2021 1 1
3 Instalacje w przemyśle mineralnym: —– —– 8 8 —– ——
3.1) do produkcji:a)     klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę lub w innych piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę,b)     wapna w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę,c)      tlenku magnezu w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę; —– —– 7 7 —– ——
39.        3.1a) Lafarge Cement Polska S.A.
 Zakłady Kujawy w Bielawach88-192 Piechcin
Marszałek 07.04.2017
ze zmianami
1 1
40.        3.1b) TRZUSKAWICA S.A.Zakład Bielawy88-192 Piechcin Starosta 17.12.2013
ze zmianami
1 1
41.        3.1b) CIECH Soda Polska S.A. w Inowrocławiu,ul. Fabryczna 4, 88-101 InowrocławZakład Produkcyjny Soda Mątwyul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław
 Zakład Produkcyjny Janikosoda 
ul. Przemysłowa 30,  88-101 Janikowo
Marszałek
Marszałek
02.01.2007
29.12.2006
1
1
1
1


42.        3.1b) Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu
Oddział „Cukrownia Nakło”ul. Rudki 189-100 Nakło n. Notecią
Oddział „Cukrownia Kruszwica”ul. Niepodległości 38/4088-150 Kruszwica
Starosta

Starosta

27.07.2007ze zmianami

29.06.2006
ze zmianami

1

1

1

1

43.        3.1b) NORDZUCKER Polska S.A.w OpalenicyZakład w Chełmży, Cukrowniaul. Bydgoska 4, 87-140 Chełmża Starosta 30.06.2006ze zmianami 1 1
3.2) do wytwarzania produktów z azbestu lub produktów zawierających azbest; —– —– 0 0 —– —–
3.3) do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę; —– —– 1 1 —– —–
44.        3.3) DEKORGLASS DZIAŁDOWO S.A.
ul. Grunwaldzka 3513-200 DziałdowoZakład Produkcyjny Huta Szkła w  m. Tur
ul. Bydgoska 40
89-200 Tur
Starosta 18.11.2014
ze zmianami
1 1
3.4) do wytapiania substancji mineralnych, w tym produkcji włókien mineralnych, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu; —– —– 0 0 —– —–
3.5) do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę. —– —– 0 0 —– —–
 4  Instalacje w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych: —– —– 27 29 —– —–
4.1) organicznych substancji chemicznych:a)        Węglowodorów,b)        pochodnych węglowodorów, zawierających tlen, takich jak: alkohole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, sole kwasów karboksylowych, etery, nadtlenki, żywice epoksydowe,c)        pochodnych węglowodorów, zawierających azot, takich jak: aminy, amidy, nitrozwiązki lub azotany, nitryle, cyjaniany, izocyjanki,d)        pochodnych węglowodorów, zawierających fosfor,e)        pochodnych węglowodorów, zawierających siarkę,f)         pochodnych węglowodorów, zawierających fluorowce,g)        związków metaloorganicznych,h)        tworzyw sztucznych, takich jak: polimery, syntetyczne włókna polimerowe i włókna oparte na celulozie,i)         kauczuków syntetycznych,j)         barwników i pigmentów,k)        środków powierzchniowo czynnych,l)         innych niż wymienione w lit. a-k; —– —– 13 15 —– —–
45.        4.1b) PS Bioenergia Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 9/11
00-094 Warszawa
Instalacja w Kałdus 1686-200 Chełmno
Marszałek 18.06.2013
ze zmianami
1 1
46.        4.1b) Gospodarstwo Rolne  Krzysztof Zawistowski
Władysławowo 889-210 Łabiszyn
Marszałek 1
47.        4.1b) PH-U Rolex Stefania ZaorskaPszczółczyn 58
89- 210 Łabiszyn
Starosta 1
48.        4.1 c) CIECH Pianki Sp. z o.o.ul. Wojska Polskiego 6585-825 Bydgoszcz Marszałek 29.05.2009 1 1
49.        4.1b)4.1c) PURINOVA Sp. z o.o.ul. Wojska Polskiego 6585-825 Bydgoszcz Marszałek 24.09.2007 2 2
50.        4.1c) Wytwórnia Pianek Poliuretanowych Sp. z o.o.ul. Wojska Polskiego 6585-825 Bydgoszcz Marszałek 09.06.2006 1 1
51.        4.1l)  Kemira Świecie Sp. z o.o.ul. Bydgoska 186-100 Świecie Marszałek 12.09.2007 1 1
52.        4.1f)  i h) ANWIL S.A.ul. Toruńska 222 87-800 WłocławekInstalacja do produkcji chlorku winylu
Instalacja do produkcji polichlorku winylu
Wojewoda

Wojewoda

22.12.2005ze zmianami
22.12.2005ze zmianami
1

1

1

1

53.        4.1h) D&R Dispersions and Resins Sp. z o. o.87-800 Włocławekul. Duninowska 9Instalacja do produkcji żywic Marszałek 31.05.2016 1 1
54.        4.1h) Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.ul. Krzywa Góra 19Włocławek Marszałek 11.06.2014
ze zmianami
1 1
55.        4.1h) CIECH Pianki Sp. z o.o.ul. Wojska Polskiego 6585-825 Bydgoszcz Marszałek 21.05.2013 
ze zmianami
1 1
56.        4.1b) PTA PKN ORLEN S.A.ul. Chemików 709-411 Płockdot. instalacji zlokalizowanych we Włocławku
przy ul. Krzywa Góra 13,15,17
Marszałek 15.06.2010
ze zmianami
1 1
57.        4.1a) Green Tech Polska S.A.Al. Prymasa Tysiąclecia 46/20501-242 Warszawa-Zakład  Recyklingu Odpadów Opakowaniowych w Toruniu ul. Płaska 28, 87-100 Toruń Marszałek 16.01.2018 1 1
4.2) nieorganicznych substancji chemicznych:a)        gazów, takich jak: amoniak, chlor lub chlorowodór, fluor lub fluorowodór, tlenki węgla, związki siarki, tlenki azotu, wodór, chlorek karbonylu,b)        kwasów, takich jak: chromowy, fluorowodorowy, fosforowy, azotowy, solny, siarkowy, oleum, kwasy siarkawe,c)        zasad, takich jak: wodorotlenek amonu, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu,d)        soli, takich jak: chlorek amonu, chloran potasu, węglan sodu, nadborany, azotan srebra,e)        niemetali, tlenków metali lub innych związków nieorganicznych: krzemu, węglika wapnia, węglika krzemu,f)         innych niż wymienione w lit a-e; —– —– 10 10 —– —–
58.        4.2d, f) CIECH Soda Polska S.A.ul. Fabryczna 488-101 Inowrocław
Zakład Produkcyjny SODA MĄTWY
w Inowrocławiuul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław
Zakład Produkcyjny JANIKOSODA
ul. Przemysłowa 30,  88-101 Janikowo
Marszałek

Marszałek

26.02.2016
ze zmianami

18.07.2016

2

1

2

1

59.       

4.2a) i c)4.2c)

4.2a)
4.2b)

ANWIL S.A., Włocławekul. Toruńska 222,87-800 Włocławek
Instalacja chloru i ługu sodowegoInstalacja sody kaustycznej
Instalacja  do produkcji amoniaku

 

Instalacja do produkcji kwasu azotowego

MarszałekMarszałek

Marszałek

02.02.2011ze zmianami
18.06.2010
 ze zmianami
18.06.2010
ze zmianami

2

1

1

2

1

1

60.             4.2e)ARKEMA Sp. z o.o.ul. Przemysłowa88-101 InowrocławMarszałek23.03.20071161.       4.2e)Solvay Poland Sp. z o. o.ul. Toruńska 22287-800 Włocławek
Instalacja do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionkiMarszałek21.04.2015
ze zmianami1162.       4.2f)Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe  „HANZA”ul. Ceramiczna  6 h87-100 ToruńMarszałek19.05.2008
ze zmianami114.3)nawozów prostych lub złożonych na bazie fosforu, azotu lub potasu;—–—–22—–—–63.       4.3ANWIL S.A.,ul. Toruńska 22287-800 WłocławekKompleks NawozowyMarszałek18.06.2010ze zmianami1164.       4.3AGRIL Sp. z o.o.ul. Krzywa Góra 2887-800 WłocławekMarszałek02.04.2010
ze zmianami114.4)środków ochrony roślin lub produktów biobójczych;—–—–—–—-—–—-4.5)produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych;—–—–—–—-—–—-4.6)materiałów wybuchowych.—–—–22—–—–65.       4.6)Zakłady Chemiczne
 „NITRO-CHEM”  S.A.ul. Wojska Polskiego 65
85-825 BydgoszczRDOŚ
w Bydgoszczy02.01.2007
ze zmianami225Instalacje w gospodarce odpadami:—–—–5454—–5.1)do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem następujących działań:a)        obróbki biologicznej,b)        obróbki fizyczno-chemicznej,c)        sporządzania mieszanki lub mieszania przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w lit. a, b oraz d-k i pkt 2,d)        przepakowywania przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w lit. a-c oraz e-k i pkt 2,e)        regeneracji lub odzyskiwania rozpuszczalników,f)         recyklingu lub regeneracji materiałów nieorganicznych innych niż metale i związki metali,g)        regeneracji kwasów lub zasad,h)        odzyskiwania składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń,i)         odzyskiwania składników z katalizatorów,j)         powtórnej rafinacji oleju lub innych sposobów ponownego wykorzystania oleju,k)        retencji powierzchniowej;—–—–11—–—-66.       5.1b)Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.ul. Prądocińska 2885-893 BydgoszczMarszałek10.07.2015
ze zmianami115.2)do termicznego przekształcania odpadów:a)        innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę,b)        niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę;—–—–77—–—–67.       5.2a)Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.ul. Prądocińska 2885-893 BydgoszczMarszałek10.07.2015ze zmianami11 –68.       5.2b)ENERIS Proeco Sp. z o.o.ul. Wojska Polskiego 6585-825 BydgoszczMarszałek12.07.2018
ze zmianami1169.       5.2b)Centrum Onkologii
im. prof. Fr. Łukaszczykaul. dr I. Romanowskiej 285-796 BydgoszczMarszałek01.06.2015
ze zmianami2270.       5.2b)STRUGA S.A.Jezuicka Struga 388-111 RojewoMarszałek24.06.20201171.       5.2b)ANWIL S.A.ul. Toruńska 22287-800 WłocławekInstalacja do odzysku chlorowodoruMarszałek22.10.2005ze zmianami1172.       5.2b)PTA PKN ORLEN S.A.
ul. Chemików 709-411 Płockdot. instalacji zlokalizowanych we Włocławku
przy ul. Krzywa Góra 13,15,17Marszałek15.06.2010ze zmianami115.3)dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych:a)        do unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem następujących działań:¾       obróbki biologicznej,¾       obróbki fizyczno-chemicznej,¾       obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcenia,¾       obróbki żużlu i popiołów,¾       obróbki w strzępi arkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części,b)        do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem następujących działań:¾       obróbki biologicznej,¾       obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania,¾       obróbki żużlu i popiołów,¾       obróbki w strzępi arkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części,c)        do odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o zdolności przetwarzania nie mniejszej niż 100 ton na dobę;—–—–1919—–—–73.       5.3a)Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o.ul. ks. P. Wawrzyniaka 3388-100 Inowrocław – RIPOK Marszałek30.06.20151174.       5.3a)Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.ul. Mickiewicza 28/3086-300 GrudziądzZakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewiegm. GrudziądzMarszałek01.12.20141175.       5.3a)Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.ul. Grudziądzka 15987-100 ToruńZakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ToruniuMarszałek07.08.2013
ze zmianami1176.       5.3a)Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Miejskich
”Ekosystem” Sp. z o.o.ul.  Matejki 13,
87-200 Wąbrzeźno
 – składowisko w Niedźwiedziu gm. Dębowa ŁąkaMarszałek16.01.20151177.       5.3a)Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 886-200 Chełmno- biologiczna stabilizacja i kompostownia  w m. OsnowoMarszałek31.10.20141178.       5.3a)REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o.
ul. Inwalidów 4585-749 Bydgoszcz – RIPOKMarszałek19.04.2017
ze zmianami1179.       5.3b)Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.ul. Prądocińska 28
85-893 Bydgoszcz – RIPOKMarszałek10.07.2015
ze zmianami1180.       5.3b)Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.ul. Ernesta Petersona 2285-862 BydgoszczMarszałek10.07.2015ze zmianami2281.       5.3b)NOVAGO Żnin Sp. z o.o.Wawrzynki 3588-400 Żnin – RIPOK WawrzynkiMarszałek17.11.20172282.       5.3b)Partners Sp. z o.o., Sp.k.ul. Paderewskiego 10A86-100 ŚwiecieOddział Łabiszynul. Przemysłowa 3Starosta28.06.20161183.       5.3b)Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów
„EKO-Wisła” Sp. z o.o.Sulnówko 74C86-100 Świecie – RIPOK SulnówkoMarszałek07.11.20141184.       5.3b)„Roplast” Sp. z o.o. Sp. k.ul. Bydgoska 2A86-100 ŚwiecieStarosta16.06.20171185.       5.3b)Lafarge Cement Polska S.A.Zakłady Kujawy w Bielawach
88-192 PiechcinMarszałek29.01.20181186.       5.3b)GREEN PETROL Sp. z o.o.Bielawy 5688-192 PiechcinStarosta17.05.2018ze zmianami1187.       5.3c)ENEA NOVA ENERGIA sp. z o.o.ul. Kaszubska 226-603 RadomBiogazownia Liszkowo, gm. RojewoStarosta01.07.20151188.       5.3c)Ekolog Kujawski Sp. z o.o. sp. KRadojewice 5488-101 InowrocławBiogazownia Rolnicza w m. Radojewice
gm. Dąbrowa BiskupiaMarszałek24.03.2017
ze zmianami1189.       5.3c)Biogazownia Rypin Sp. z o.o.Stary Rypin Prywatny 51
87-500 RypinStarosta07.04.2017115.4)do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;—–—–2727—–—–90.       5.4)MONDI  ŚWIECIE S.A.ul. Bydgoska 1, 86-100 ŚwiecieSkładowanie odpadów (odrzutu pokaustyzacyjnego oraz żużla i popiołu w Wielkim Konopacie)Marszałek18.06.2014
ze zmianami2291.       5.4)PGE Energia Ciepła S.A.
ul. Złota 59
00-120 WarszawaOddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz85-950 Bydgoszcz,ul. Energetyczna 1Składowisko w Wypaleniskach – ŻółwinieMarszałek27.03.2006
ze zmianami1192.       5.4)Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów 
ProNatura  Sp. z o.o.ul. Prądocińska 2885-893 BydgoszczMarszałek29.10.2007
ze zmianami2293.       5.4)CIECH Soda Polska S.A.ul. Fabryczna 488-101 InowrocławZakład Produkcyjny JANIKOSODA w JanikowieSkładowisko (stawy osadowe nr 18 a i 18 b oraz staw nr 9)Marszałek29.12.20091194.       5.4)Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 3388-100 InowrocławZakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych ul. Bagienna 16
w Inowrocławiu – składowisko odpadów Marszałek05.05.2007
ze zmianami1195.       5.4)Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.
ul. Inowrocławska 1288-170 PakośćMarszałek06.06.2018
ze zmianami1196.       5.4)Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.ul. Strzelecka 1689–430 Kamień KrajeńskiSkładowisko odpadów w Kamieniu Kraj.Starosta15.03.2007ze zmianami1197.       5.4)Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.
Pl. Św. Rocha 586 – 170 NoweSkładowisko odpadów w Mielewie – Twarda GóraMarszałek30.10.20071198.       5.4)Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów „EKO-Wisła”  Sp. z o.o.Sulnówko 74C
 86-100 ŚwiecieInstalacja w m. Sulnówko, gm. ŚwiecieMarszałek15.05.20171199.       5.4)Przedsiębiorstwo Komunalne
w Tucholi Sp. z o.o.
 ul. Świecka 6889-500 TucholaSkładowisko odpadów w m. BladowoMarszałek16.01.2015
ze zmianami11100.    5.4)NOVAGO Żnin Sp. z o. o.Wawrzynki  3588-400 ŻninMarszałek26.07.201811101.    5.4)Zakład Gospodarki Komunalnejul. Łobżenicka 11A89-115 MroczaSkładowisko w m. OstrowoMarszałek30.10.2007
ze zmianami11102.    5.4)Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 ul. E. Orzeszkowej 889-400 Sępólno KrajeńskieSkładowisko odpadów we WłościbórkuMarszałek31.08.2007
ze zmianami11103.    5.4)ECO-POL Sp. z o.o.ul. Dworcowa 986-120 PruszczSkładowisko Odpadów Niebezpiecznych Zawierających Azbest w Małociechowie, gm. PruszczMarszałek05.05.2017ze zmianami11104.    5.4)ANWIL S.A.ul. Toruńska 22287-800 WłocławekSkładowisko odpadów innych niż niebezpieczne  i obojętne
z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne eksploatowane na terenie przemysłowymWojewoda27.04.2007ze zmianami11105.    5.4)Przedsiębiorstwo Użyteczności PublicznejEKO-SKŁAD Sp. z o. o. SłużewoMiędzygminne składowisko odpadów innych niż obojętnei niebezpieczne w SłużewieMarszałek04.09.2014
ze zmianami11106.    5.4)P.G.K. SANIKOSp. z o. o. we WłocławkuRegionalny Zakład Utylizacji Odpadów w MachnaczuMarszałek25.05.201611107.    5.4)Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów „RYPIN”Sp. z o.o., Puszcza Miejska 2487-500 RypinMarszałek15.04.2016
ze zmianami11108.    5.4)Zakład Instalacji SanitarnychWładysław Lewandowskiul. Szybka 488-200 RadziejówSkładowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbestw m. Bycz, gm. Piotrków KujawskiMarszałek02.11.2011
ze zmianami11109.    5.4)Przedsiębiorstwo Usług  Komunalnych Sp. z o.o.Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnew LipnieMarszałek16.07.2015ze zmianami11110.    5.4)PGE Toruń S.A.,ul. Ceramiczna 6 w Toruniu
Składowisko odpadów paleniskowychMarszałek30.04.2007ze zmianami11111.    5.4)Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o.ul. Przemysłowa 886-200 ChełmnoMarszałek31.10.201411112.    5.4)Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.ul. Mickiewicza 28/3086-300 GrudziądzZakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie, gm. GrudziądzMarszałek01.12.201411113.    5.4)Składowisko odpadów /Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.
ul. Grudziądzka 159
87-100 ToruńZakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ToruniuMarszałek07.08.2013 
ze zmianami11114.    5.4)Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Miejskich
”Ekosystem” Sp. z o.o.,ul. Matejki 13,87-200 Wąbrzeźno Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnew NiedźwiedziuMarszałek16.01.2015115.5)do magazynowania odpadów niebezpiecznych, w oczekiwaniu na działania, o których mowa w pkt 1, 2 lit. b oraz w pkt. 4 i 6, o całkowitej pojemności ponad 50 ton, z wyłączeniem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia;—–—–—–—–—–—–5.6)do podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności ponad 50 ton. —–—–—–—–—–—–6Instalacje w innych rodzajach działalności:—–—–148151—–—–6.1)do produkcji:a)        masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych,b)        papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę,c)        płyt drewnopochodnych: płyt o wiórach zorientowanych (OSB), płyt wiórowych lub płyt pilśniowych o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę;———–44—–—-115.    6.1a)6.1b)MONDI Świecie S.A.ul. Bydgoska 186-100 ŚwiecieMarszałek18.06.2014
ze zmianami22116.    6.1b)Firma „W. Lewandowski” Produkcja, Handel, Usługi
ul. Łęgska 1287-800 WłocławekStarosta08.05.2006
ze zmianami11117.    6.1b)Schumacher Packaging, Zakład Grudziądzul. Parkowa 5686-300 GrudziądzMarszałek14.04.2008ze zmianami116.2)do obróbki wstępnej lub barwienia włókien lub materiałów włókienniczych  o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton wyrobów gotowych na dobę;—–—–—-—-—–—-6.3)do garbowania skór o zdolności produkcyjnej ponad 12 ton produktu końcowego  na dobę;—–—–—–—-—–—-6.4)do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 t tusz na dobę;—–—–55—–118.    6. 4)Przedsiębiorstwo Drobiarskie
 „DROBEX” Sp. z o.o.ul. Powstańców 1986-050 Solec KujawskiStarosta01.07.2014
ze zmianami11119.    6. 4)Zakłady Mięsne „VIANDO” Sp. z o.o. Sp. K.Radojewice 54
88-101 RadojewiceStarosta28.07.2005ze zmianami11120.    6. 4)Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „NOWOŚĆ”w Jezuickiej Strudze88-111 RojewoStarosta26.09.200811121.    6.4)Ubojnia Drobiu ELCZAR
Elżbieta i Cezary Zawiślak Sp. J. w Serockuul. Kolejowa 686 -120 PruszczStarosta10.01.201711122.    6.4)Zakład Drobiarski LinodróbKwiatkowscy Sp. J.Linowo 65a
86 – 341 LinowoStarosta26.08.2020116.5)do produkcji i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych:a)        surowców pochodzenia zwierzęcego innych niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę,b)        surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę lub 600 ton wyrobów gotowych na dobę, przy założeniu, że instalacja jest eksploatowana nie dłużej niż przez 90 kolejnych dni w danym roku,c)        surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych ponad:¾       75 ton, jeżeli A wynosi nie mniej niż 10 ton,¾       [300 – (22,5 x A)], jeżeli A jest mniejsze niż 10,gdzie „A” oznacza zawartość materiału pochodzenia zwierzęcego, w procentach wagowych, w wyrobie gotowym.—–—–1920—–—–123.    6.5a)Zakłady Mięsne „VIANDO” Sp. z o.o., Sp. K.Radojewice 5488-101InowrocławStarosta28.07.2005ze zmianami11124.    6.5a)FROSTA Sp. z o.o.ul. Witebska 6385-778   BydgoszczPrezydent Miasta10.11.201711125.    6.5a)„SOKOŁÓW” S.A.
ul. 550-lecia 1
08-300 Sokołów
Oddział w Osiuul. Dworcowej 8a86-150 OsieStarosta07.05.2014
ze zmianami11126.    6.5a)Zakład Drobiarski LinodróbKwiatkowscy Sp. J.
Linowo 65a,86 – 341 LinowoStarosta26.08.202011127.    6.5a)P.H.U. Jagr Sp. z o.o.ul. Bąkowska 3486-160 WarlubieStarosta1128.    6.5b)Bunge Polska Sp. z o.o.ul. Niepodległości 4288-150 Kruszwica                   Starosta26.07.2013
ze zmianami11129.    6.5b)Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w ToruniuOddział „Cukrownia Kruszwica”ul. Niepodległości 38/4088-150 KruszwicaOddział „Cukrownia Nakło”, ul. Rudki 189-100 NakłoStarostaStarosta29.06.2006
ze zmianami
27.07.2007ze zmianami1111130.    6.5b)PEPSI-COLA General Bottlers Poland Sp. z o.o.ul. Zamoyskiego 24/2603-801 WarszawaZakład Produkcyjny w m. Żninul. Fabryczna 13 88-400 ŻninStarosta09.11.201511131.    6.5b)NORDZUCKER Polska S.A. w OpalenicyZakład w Chełmżyul. Bydgoska 4 87-140 ChełmżaStarosta30.06.2006ze zmianami11132.    6.5b)Cargill Poland Sp. z o.o.ul. Wołowska 22, 02-675 WarszawaWytwórnia Pasz w Świeciuul. Chełmińska 2886-100 ŚwiecieStarosta17.12.2010
ze zmianami11133.    6.5b)Agri Plus Sp. z o.o.Wytwórnia Pasz w Krąplewicach, gm. JeżewoStarosta21.12.201511134.    6.5b)GoodMils Polska Sp. z o.o.ul. Serbska 4, 61-696 PoznańZakład Produkcyjny Młyn Kamionka,
 Duża Cerkwica 2, 89-430 Kamień KrajeńskiStarosta12.09.201511135.    6.5b),,CEDROB” S.A. 06-400 Ciechanów, ul. Płocka 5Wytwórnia Pasz w Rypinie Iul. Bielawki 2087-500 RypinStarosta12.05.2016ze zmianami11136.    6.5b)CEDROB” S.A.
06-400 Ciechanów, ul. Płocka 5dotyczy zakładu:Wytwórni Pasz w Rypinie IIul. Bielawki 787-500 RypinStarosta06.09.202111137.    6.5b)AGROLOK Sp. z o.o.ul. Dworcowa 487-400 Golub Dobrzyń
Zakład w m. OsiekStarosta21.10.202011138.    6.5b)Młyny Szczepanki Sp. z o.o.86-320 ŁasinSzczepanki 3Starosta23.12.202111139.    6.5c)Golpasz S.A.
ul. PTTK 50, 87-400 Golub-DobrzyńGolub-Dobrzyń, zmiana prowadzącego instalację na De Heus sp. z o.o. z siedzibą w Łęczycyul. Lotnicza 21b99 – 100 ŁęczycaStarosta07.10.2015ze zmiana11140.    6.5c)Aller Aqua Polska Sp. z o.o. Nożynko
77-116 Czarna Dąbrówka
Zakład Produkcyjny w Golubiu-Dobrzyniuul. PTTK 5287-400 Golub-DobrzyńStarosta30.12.201511141.    6.5c)Toruń-Pacific Sp. z o.o. Cereal Partners Polandul. Szosa Lubicka 38/5887-100 ToruńPrezydent Miasta12.05.2016116.6)do obróbki i przetwórstwa mleka o zdolności przyjmowania obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej, ponad 200 ton mleka na dobę;—–—– 4 4—–—–142.    6.6)Proszkownia Mleka Sp. z o. o.ul. Dworcowa 28 88-230 Piotrków KujawskiPrzedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol Sp. z o. o.
Zakład Mleczarski, ul. Dworcowa 2888-230 Piotrków KujawskiStarosta12.10.2007
ze zmianami11143.    6.6)Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” w Grajewie
Oddział Zakład Produkcji Mleczarskiej 
ul. Niklowa 4,85-453 BydgoszczPrezydent Miasta29.06.201711144.    6.6)CUIAVIA Okręgowa Spółdzielnia Mleczarskaul. Nowa 3288-100 InowrocławiuStarosta08.06.201811145.    6.6)Polmlek Grudziądz Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 8
86-300 GrudziądzPrezydent Miasta15.04.2020116.7)do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę;—–—–77—–—–146.    6.7)STRUGA S.A.Jezuicka Struga 388-111 RojewoMarszałek
Marszałek24.06.2020
14.01.20191
11
1– – – –147.    6.7)Przedsiębiorstwo Produkcyjne  „Polutil”B. Budek. K. Kwiatkowski s.j.Ostrowite 18 A 86-141 LnianoStarosta29.08.2013
ze zmianami11148.    6.7)BIOUTIL Sp. z o.o.ul. Wrzesińska 1b62-025 KostrzynInstalacja w  m. Buczek,  gm. JeżewoStarosta13.11.201411149.    6.7)P.P.H.  „HETMAN” Sp. z o. o.Zakład Utylizacyjny w FalborzuStarosta2009.07.14
ze zmianami11150.    6.7)Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „HETMAN” Sp. z o.o.  Bedlno FlorianówZakład Utylizacyjny w Olszówce1.  1. Instalacja do spalania odpadów
2. Instalacja do suszenia odpadów roślinnychi zwierzęcych

Marszałek

Starosta

29.12.2005ze zmianami
28.10.2008
 ze zmianami

1

1

1

1

–  ––  –6.8)do chowu lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż:—–—–8991—–—-6.8a)40.000 stanowisk dla drobiu,—–—–7475—–—-151.    6.8 a)Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „NOWOŚĆ”Jezuicka Struga 1688-111 RojewoFerma Drobiu w m. ModliborzyceWojewoda05.04.2007
ze zmianami11152.    6.8a)Gospodarstwo Rolne Robert BednarskiPłonkówko 16, 88-111 RojewoFerma Drobiu w m. Jezuicka StrugaMarszałek29.10.201011153.    6.8a)Gospodarstwo Rolne  Andrzej NowińskiRadunek 188-324 Jeziora WielkieWojewoda19.10.2007ze zmianami11154.    6.8a)Gospodarstwo Rolne Kazimierz NowińskiRadunek 188-324 Jeziora WielkieWojewoda19.10.200711155.    6.8a)Gospodarstwo Rolne  Krzysztof NowińskiMłyny 53, 88-320 StrzelnoWojewoda13.07.200711156.    6.8a)Gospodarstwo Rolne Dariusz BąkowskiJezuicka Struga88-111 RojewoMarszałek29.12.201011157.    6.8a)Gospodarstwo Rolno-Hodowlane  Marian Chojnicki87-105 Siniarzewo
Ferma Drobiu w m. Dziennice
Ferma Drobiu w m. Modliborzyce
Ferma Drobiu w m. Silno

Wojewoda

Wojewoda

Wojewoda

31.01.2007ze zmianami
21.02.2007ze zmianami
19.02.2007ze zmianami

1

1

1

1

1

1

158.    6.8a)Gospodarstwo Rolne Grażyna BryjakDziekanowice 2262-261 Lednogóra 22Ferma Drobiu w m. BielawyWojewoda03.11.2005ze zmianami11159.    6.8a)Gospodarstwo Rolne Joanna Frischke-KrajewskaMakowiska 12, 86-050 Solec KujawskiFerma Drobiu w m. CieleWojewoda26.02.2007
ze zmianami11160.    6.8a)Gospodarstwo Rolne Sebastian FryszkeOtorowo 27,86-050 Solec KujawskiFerma Drobiu w m. MakowiskaWojewoda21.06.2007ze zmianami11161.    6.8a)Gospodarstwo Rolne Barbara FryszkeOtorowo 27,86-050 Solec KujawskiFerma Drobiu w m. OtorowoWojewoda23.06.2007
ze zmianami11162.    6.8a)

Gospodarstwo Rolne Anna Frischke-Szulc

Makowiska 12, 86-050 Solec Kujawski

Ferma Drobiu w m. Ciele

Marszałek29.09.2014
ze zmianami11163.    6.8a)

Gospodarstwo RolneAleksandra Frischke-Kwiatkowska

Makowiska 21, 86-050 Solec Kujawski

Ferma Drobiu w m. Makowiska

Wojewoda19.10.2007
ze zmianami11164.    6.8a)Gospodarstwo Rolne Danuta i Czesław FrischkeMakowiska 12,86-050 Solec KujawskiFerma Drobiu w m. Makowiska 12
Ferma Drobiu w m. Solec Kujawski,ul. Powstańców 19Wojewoda
Wojewoda04.04.2007
19.06.2007
ze zmianami1
11
1

165.    6.8a)Gospodarstwo Rolne Agnieszka Frischke-KaźmierczakMakowiska 1286-050 Solec KujawskiFerma Drobiu w m. PrądocinWojewoda13.07.2007
ze zmianami11166.    6.8a)Izabela Frischke  Gospodarstwo Rolne Hodowla DrobiuMakowiska 1986-050 Solec KujawskiFerma Drobiu w m. Makowiska 19
Ferma Drobiu w m. Solec Kujawski,
ul. Kopernika 9MarszałekMarszałek21.07.2017
ze zmianami
31.12.20201111167.    6.8a)Gospodarstwo Rolne Kazimierz Frischke jr.Makowiska 1986-050 Solec KujawskiFerma Drobiu w m. Solec Kujawski,ul. Powstańców 19Marszałek19.03.2012
ze zmianami11168.    6.8a)Gospodarstwo Specjalistyczne Hodowla Drobiu Szymon FrischkeMakowiska 1986-050 Solec KujawskiFerma Drobiu w m. Solec Kujawski, ul. Kopernika 9Ferma Drobiu w m. Dąbrowa Wielka 39aMarszałek
Marszałek31.12.2020
16.06.2014
ze zmianami1
11
1

169.    6.8a)Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „NOWOŚĆ”Prądocin86-060 Nowa Wieś WielkaWojewoda19.10.2007ze zmianami11170.    6.8a)Gospodarstwo Rolne – Ferma Drobiu Piotr Banaśul. Konstytucji 3 Maja 3418-500 KolnoFerma Drobiu w m. Nowy DwórMarszałek03.06.2009
ze zmianami11171.    6.8a)Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu „ELCZAR”Cezary Zawiślakul. Kolejowa 17, Serock86-120 PruszczFerma Drobiu w m. SerockWojewoda31.07.2006
ze zmianami11172.    6.8a)Ferma DrobiuGospodarstwo Rolne „ELCZAR” Elżbieta i Cezary Zawiślakul. Kolejowa 17, Serock,86-180 PruszczFerma Drobiu w m. DrzycimMarszałek13.01.2009ze zmianami11173.    6.8a)Jakub Śliż Gospodarstwo Rolne SzewnoSzewno 1086-182 ŚwiekatowoFerma Drobiu w m. SzewnoMarszałek22.07.2014
 ze zmianami11174.    6.8a)Gospodarstwo Rolne H. i H.  Rybkaul. Dębowa 486-122 DobrczFerma Drobiu w m. StronnoMarszałek13.05.2014
ze zmianami11175.    6.8a)„LIM-POL” Sp. z o.o.Fletnowo 43A86-134 DragaczWojewoda02.08.2006
ze zmianami11176.    6.8a)Gospodarstwo Rolne Małgorzata i Adam Ruszkowscyul. Okrężna 1086-140 DrzycimFerma Drobiu w m. KrakówekWojewoda21.09.2006
ze zmianami11177.    6.8a)Ferma Drobiu Matuszak ZbigniewKrusza Podlotowa 2988-100 InowrocławFerma Drobiu w KruszyWojewoda19.10.2007
ze zmianami11178.    6.8a)Gospodarstwo Rolne Wojciech NowińskiRadunek 188-234 Jeziora WielkieFerma Drobiu w m. KuśnierzMarszałek27.04.201511179.    6.8a)Gospodarstwo Rolne Rafał Nowiński,Młyny 5388-320 StrzelnoFerma Drobiu w m. Młyny 53/1Marszałek15.06.201511180.    6.8a)Park Drobiarski Sp. z o.o. Śmiłowoul. Pilska 3664-810 Kaczory,Ferma drobiu w m. Dębionek, gm. SadkiMarszałek18.11.201611181.    6.8a)Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Janusz Patoleta – Ferma Drobiu przy ul. Pilskiej 1389-620 GostycynMarszałek10.10.2008
ze zmianami11182.    6.8a)Gospodarstwo Rolne Radosław ZadrożnyFerma DrobiuKazimierzewo 4, 89-240 KcyniaStarosta
Marszałek31.07.201729.11.202111183.    6.8a)Gospodarstwo Rolne Mirosław BłaszczykZakład Drobiu w Wiktorynie87-731 WaganiecWojewoda22.01.2007ze zmianami11184.    6.8a)Ferma Drobiu Maciej ObialskiNowy Ciechocinek87-720 CiechocinekWojewoda30.07.2007ze zmianami11185.    6.8a)Gospodarstwo Rolne Dariusz LangeKoszczały88-210 DobreWojewoda27.03.2007ze zmianami11186.    6.8a)

Bogusława i Andrzej Krulikowscy

Borucin 31

88-220 Osięciny

Wojewoda30.09.2006ze zmianami11187.    6.8a)Aleksandra  i Tadeusz BalcerakBorucin Kolonia 3588-220 OsięcinyWojewoda29.09.2006ze zmianami11188.    6.8a)Ferma Drobiu Jolanta  BalcerakWitowo Kolonia 6
88-213 BytońWojewoda08.112006
ze zmianami11189.    6.8a)Ferma Drobiu Rybitwy Mirosław Błaszczykul. Żytnia 72/119, Rybitwy87-617 BobrownikiWojewoda22.01.2007
ze zmianami11190.    6.8a)Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Andrzej i Bogumiła PańkaTomaszewo 24,87-704 BądkowoWojewoda25.04.2007
ze zmianami11191.    6.8a)Jarosław i Krystyna ŚwierczChów i hodowla drobiuKoneck 11487-702 KoneckWojewoda20.07.2007
ze zmianami22192.    6.8a)Gospodarstwo Rolno-Handlowe Ireneusz i Elżbieta WoźniakSamszyce 2688-220 OsięcinyWojewoda25.10.2006
ze zmianami11193.    6.8a)Gospodarstwo Rolne Jolanta i Janusz CzarnowskiZakład DrobiuKuczek 21
87-700 Aleksandrów Kuj.Wojewoda06.11.2006
ze zmianami11194.    6.8a)Gospodarstwo Rolne  Szelągowski RyszardBorucin Kolonia 3488-220 OsięcinyWojewoda27.08.2007
ze zmianami11195.    6.8a)Gospodarstwo Rolne – Ferma Drobiu Marcin KrulikowskiBorucin, gm. OsięcinyMarszałek07.08.2013
ze zmianami11196.    6.8a)Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Artur Bączekm. Dąbie Kujawskie 2187-890 LubraniecStarosta27.01.2014
ze zmianami11197.    6.8a)Ferma Drobiu Piotr i Teresa Świerczw m. Kolonia SerockaMarszałek23.06.2010ze zmianami11198.    6.8a)Karolina MalinowskaFerma Drobiu w m. Lipno WieśMarszałek03.06.2009
ze zmianami11199.    6.8a)Ferma DrobiuGospodarstwo Rolne Tomasz Bet
w m. Zdziesławin, gm. Izbica KujawskaMarszałek25.03.2014ze zmianami11200.    6.8a)Rafał Nierychlewski,
Ferma kur niosek w m. Okrąg 2287-600 LipnoMarszałek19.04.201611201.    6.8a)Bartosz Woźniak Gospodarstwo RolneSamszyce 2688-220 OsięcinyMarszałek14.03.201711202.    6.8a)Ferma drobiu Radosław SzelągowskiBorucin Kolonia 3488-220 OsięcinyMarszałek31.03.2017ze zmianami11203.    6.8a)Ferma drobiu Hubert SzelągowskiBorucin Kolonia 3488-220 OsięcinyMarszałek30.05.2017
ze zmianami11204.    6.8a)Alicja LewandowskaGospodarstwo Rolno-HodowlaneRedecz Krukowy 22a87-880 Brześć KujawskiMarszałek06.04.202111205.    6.8a)Ferma Drobiu Andrzej GapaFerma Drobiu Chlebowo
87-335 ŚwiedziebniaWojewoda13.03.200611206.    6.8a)Ferma Drobiu Piotr CzarnowskiFerm Kur Niosek, Kawki 58
 87-326 NieżywięćMarszałek24.05.201111207.    6.8a)Ferma Drobiu Paweł MiszczakMałe Pułkowo
87-207 Dębowa ŁąkaWojewodaMarszałek30.04.2007ze zmianami11208.    6.8a)Ferma Drobiu Sylwia i Robert Wiśniewskiul. Farmerska 3, Mierzynek87-162 LubiczWojewoda19.09.2006ze zmianami11209.    6.8a)Ferma Drobiu Lucyna BłahyjFerma Drobiu Dzikowo,87-125 Osiek n. WisłąMarszałek24.11.2005
ze zmianami11210.    6.8a)Ferma Drobiu TARGET-FOOD Sp. z o.o.Czarne Błoto, 87-134 Zławieś Wlk.Ferma nr 1Marszałek17.09.2007
ze zmianami22211.    6.8 a)Ferma Drobiu TARGET-FOOD Spółka z o.o.Czarne Błoto, 87-134 Zławieś Wlk.Ferma nr 2Wojewoda14.09.2007ze zmianami22212.    6.8a)Ferma Drobiu Justyna Parii-Fryszke i Maria Fryszke-Kałek Zławieś MałaMarszałek22.07.200911213.    6.8a)Ferma kur niosek
ZIELONA PUSZCZA Radosław Wiśniewskiul. Rzemieślnicza 6
 87-162 LubiczMarszałek29.05.201511214.    6.8a)Ferma Kur Niosek w Kawęczynie prowadzona przez ZIELONA PUSZCZA Radosław Wiśniewski,ul. Rzemieślnicza 687-162 LubiczMarszałek11.05.201611215.    6.8a)Ferma Drobiu Jakub Jerzy KowalewskiStawiszyn Zwalewo 3009-320 BieżuńStarosta21.11.201611216.    6.8a)Ferma Drobiu Grzegorz Dąbek
Pieńki Kościelskie 1788-200 OsięcinyMarszałek18.08.201711217.    6.8a)Zespół Rolników IndywidualnychWitolda Janka, Grzegorz Janka, Marek Jankaul. Ułańska 2085-005 CieleMarszałek16.8b)2.000 stanowisk dla świń o wadze
ponad 30 kg,—–—–1011—–—–218.    6.8b)„KOM-ROL” Kobylniki  Sp. z o.o.88-150 KruszwicaFerma trzody Brześć, gm.  KruszwicaWojewoda05.07.2005
ze zmianami 11219.    6.8b)„KOM-ROL” Kobylniki  Sp. z o.o.88-150 KruszwicaFerma trzody Szarlej , gm. KruszwicaMarszałek19.08.201611220.    6.8b)Gospodarstwo Rolne
Michał RogoziewiczKonstantowo 1289-115 MroczaMarszałek19.02.2016
ze zmianami11221.    6.8b)Gospodarstwo Rolne  Jan Pawlak 
Flantrowo 3088- 430 Janowiec Wielkopolski
Ferma Trzody w m. Puzdrowiec, gm. Janowiec Wlkp.Wojewoda25.11.200511222.    6.8b)Gospodarstwo RolneAlojzy SzczupakRadojewice 5488-101 InowrocławWojewoda07.07.2005
ze zmianami11223.    6.8b)Gospodarstwo Rolne „AGROBAZA” s.c.
Dobieszewko 4, 89-240 KcyniaFerma trzody w m. ChwaliszewoMarszałek16.09.2010
ze zmianami11224.    6.8b)Gospodarstwo Rolne Iwona i Błażej KopczyńscyBobrownickie Pola 2087-617 BobrownikiMarszałek31.12.201511225.    6.8b)Gospodarstwo Rolne Tomasz MichalczykSzczepanki 3 86-320 ŁasinGospodarstwo w Rogóźnie ZamekWojewoda28.06.2006ze zmianami11226.    6.8b)Gospodarstwo Rolne Bartosz Chylewskiul. Kasztelańska 1689-502 RaciążFerma trzody chlewnejw m. Słupy, gm. KęsowoMarszałek11.12.201711227.    6.8b)Gospodarstwo Rolne Kamil Jaworski
Sokołowo 2
87-400 Golub DobrzyńMarszalek1228.    6.8b)Justyna FrycGospodarstwo  RolneMorsk 786-100 ŚwiecieMarszałek23.05.2022116.8c)750 stanowisk dla macior;—–—–55—–—-229.    6.8c)Ferma  Krąplewice Sp. z o.o. w Poznaniu86-130 Laskowice Pom.Ferma Trzody Chlewnejw Krąplewicach, gm. JeżewoWojewoda29.12.2006
ze zmianami11230.    6.8c)Gospodarstwo Rolne Alojzy SzczupakRadojewice 5488-101 InowrocławWojewoda07.07.2005ze zmianami11231.    6.8c)P.P.H.U.  „CERPLON” Sp. z o.o. w Cerekwicy88-400 ŻninWojewoda15.07.2005
ze zmianami11232.    6.8c)Gospodarstwo Rolne  Jan Pawlak 
Flantrowo 3088-430 Janowiec WielkopolskiFerma macior  w m. Włoszanowo, gm. Janowiec Wlkp.Wojewoda29.11.2005
ze zmianami11233.    6.8c)Gospodarstwo Rolne Tomasz MichalczykSzczepanki 386-320 ŁasinGospodarstwo w Rogóźnie ZamekWojewoda28.06.2006ze zmianami116.9)do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie;—–—–1111—–—-234.    6.9)CAN-PACK S.A. w KrakowieFabryka Puszek Napojowychul. Kobaltowa 285-453 BydgoszczMarszałek26.10.2007
ze zmianami11235.    6.9)Guala Closures,,DGS” Poland S.A.ul. Kazimierza Wielkiego 687-800 WłocławekWojewoda31.01.2007
ze zmianami11236.    6.9)DRUMET Liny i Druty Sp. z o.o.ul. Polna 24/76   87-800 WłocławekInstalacja do produkcji taśmy zszywkowej klejonej z drutów stalowych
TAŚMA I i TAŚMA IIWojewoda15.02.200711237.    6.9)Gotec Polska, Zakład – Jastrzębie 6187-322 Jastrzębiegm. BartniczkaMarszałek28.01.2009
ze zmianami11238.    6.9)Plastica Sp. z o.o.Frydrychowo 5587-410  Kowalewo PomorskieMarszałek29.10.2010ze zmianami11239.    6.9)Plast-Farb, Sp. z o.o.
ul.  Skłodowskiej-Curie 87a87-100 ToruńPrezydent Miasta12.12.201611240.    6.9)Firma Handlowo-Produkcyjna PAKul. Chrobrego 11787-100 ToruńPrezydent Miasta31.08.201711241.    6.9)SANPLAST S.A.,Wymysłowice 1 88-320 StrzelnoStarosta22.09.201622242.    6.9)SUPRAVIS GROUP S.Aul. Nowotoruńska 5685-840 BydgoszczPrezydent Miasta16.05.2018
ze zmianami11243.    6.9)Pojazdy SzynowePESA Bydgoszcz SA
ul. Zygmunta Augusta 1185-08 BydgoszczPrezydent Miasta21.10.2019ze zmianami116.10)do produkcji węgla pierwiastkowego lub elektrografitu poprzez spopielenie lub grafityzację;—–—–—–—–—–—–6.11)do wychwytywania strumieni dwutlenku węgla z instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego na użytek podziemnego składowania dwutlenku węgla;—–—–—-—-—–—-6.12)do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej ponad 75 m3 na dobę, innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny;—–—–—-—-—–—-6.13)do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.—–—– 9 9—–—–244.    6.13)Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w ToruniuOddział „Cukrownia Nakło”
ul. Rudki 189-100 Nakło n. NoteciąStarosta27.07.2007ze zmianami11245.    6.13)PEPSI-COLA General Bottlers Poland Sp. z o.o.pl. Konesera 12, 03-736  WarszawaZakład Produkcyjny w m. Żninul. Fabryczna 13, 88-400 ŻninStarosta09.11.201511246.    6.13)MONDI ŚWIECIE S.A.ul. Bydgoska 186-100 ŚwiecieOczyszczalnia ścieków przemysłowychMarszałek16.10.201511247.    6.13)ANWIL S.A.ul. Toruńska 22287-800 WłocławekOczyszczalnia ścieków przemysłowychMarszałek02.06.201511248.    6.13)Proszkownia Mleka Sp. z o. o.Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol Sp. z o. o.
Zakład Mleczarski w Piotrkowie Kujawskimul. Dworcowa 2888-230 Piotrków Kujawski
Oczyszczalnia ścieków przemysłowychStarosta12.10.2007
ze zmianami11249.    6.13)Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna  „NOWOŚĆ”w Jezuickiej Strudze88-111 RojewoOczyszczalnia ścieków przemysłowychStarosta28.05.2015 11250.    6.13)Zakłady Mięsne „VIANDO” Sp. z o.o. Sp.KRadojewiceOczyszczalnia ścieków przemysłowychStarosta01.07.2015
ze zmianami11251.    6.13)NORDZUCKER Polska S.A. w OpalenicyZakład w Chełmży ul. Bydgoska 4,87-140 ChełmżaOczyszczalnia ścieków przemysłowychStarosta29.09.201511252.    6.13)Ubojnia Drobiu ELCZAR Elżbieta i Cezary Zawiślak Sp. J.w Serockuul. Kolejowa 686-120 PruszczOczyszczalnia ścieków przemysłowychStarosta10.01.201711Razem—–—–             283288—–—-