a a a

Wykaz pozwoleń zintegrowanych (IPPC)

Liczba instalacji, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169) – według stanu na dzień 05.01.2024 r.

Pliki do pobrania:

Liczba instalacji, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
Stan na dzień 05.01.2024 r.
 

Do pobrania