a a a

Wizja

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy to nowoczesna, ciesząca się zaufaniem społecznym, profesjonalnie zarządzana instytucja publiczna, która w sposób rzetelny, bezstronny, efektywny i przejrzysty realizuje politykę państwa w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego.