a a a
BIP Facebook ePuap

Kontakt dla mediów

Do kontaktu z mediami wyznaczeni zostali następujący pracownicy merytoryczni:

WIOŚ Bydgoszcz
Małgorzata Witkowska – Naczelnik Wydziału Inspekcji
Tel. 52 582 64 70, kom. 603 399 124
e-mail: malgorzata.witkowska@wios.bydgoszcz.pl

Delegatura we Włocławku
Małgorzata Saługa – Kierownik Delegatury we Włocławku
Tel. 54 412 73 21, kom. 513 599 054
e-mail: malgorzata.saluga@wios.bydgoszcz.pl

Delegatura w Toruniu
Adam Nadolski – Kierownik Działu Inspekcji w Toruniu
Tel. 56 611 52 27, kom. 661 606 005
e-mail: adam.nadolski@wios.bydgoszcz.pl