a a a
BIP Facebook ePuap

Kontakt dla mediów

DLA MEDIÓW

W sprawach kontaktu z mediami odpowiedzialny jest zespół pracowników merytorycznych:

WIOŚ Bydgoszcz
Małgorzata Witkowska – Naczelnik Wydziału Inspekcji
Tel. 52 582 64 70, kom. 603 399 124
e-mail: malgorzata.witkowska@wios.bydgoszcz.pl

Delegatura we Włocławku
Małgorzata Saługa – Kierownik Delegatury we Włocławku
Tel. 54 412 73 21, kom. 513 599 054
e-mail: malgorzata.saluga@wios.bydgoszcz.pl

Delegatura w Toruniu
Jarosław Szcześniak – Kierownik Delegatury w Toruniu
Tel. 56 611 52 29, kom. 504 338 723
e-mail: jaroslaw.szczesniak@wios.bydgoszcz.pl