a a a

Misja

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w trosce o stan środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń dąży do poprawy jego jakości poprzez kontrolę podmiotów gospodarczych, a także współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej i rządowej, samorządu terytorialnego i obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi.