a a a
BIP Facebook ePuap

Aktualności

Nieoczyszczone ścieki w Wiśle

Nieoczyszczone ścieki w Wiśle

W dniu 17 listopada 2022 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Bydgoszczy Delegatura w Toruniu wpłynęło zgłoszenie interwencyjne z Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dotyczące zanieczyszczenia wód Wisły na wysokości Plaży Miejskiej Błonie Nadwiślańskie w Toruniu. W tym samym dniu inspektorzy Delegatury w Toruniu udali się na wskazane miejsce i potwierdzili wystąpienie zanieczyszczenia ściekami nieoczyszczonymi prawobrzeża…

Czytaj więcej
Podejrzenie zanieczyszczenia ściekami rowu zlokalizowanego na terenie m. Lipno

Podejrzenie zanieczyszczenia ściekami rowu zlokalizowanego na terenie m. Lipno

W dniu 17.11.2022 r. do delegatury WIOŚ we Włocławku wpłynęło zgłoszenie interwencyjne, dotyczące zanieczyszczenia ściekami rowu zlokalizowanego na terenie m. Lipno, który ma ujście do rzeki Mień. Inspektorzy przeprowadzili oględziny w terenie, podczas których pracownik CLB GIOŚ pobrał próby do badań laboratoryjnych, zarówno z rowu jak i z wylotu kanalizacji deszczowej zakładu zlokalizowanego w okolicy….

Czytaj więcej
Spotkanie w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Spotkanie w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie

W dniu 17 listopada 2022 r. w odbyło się spotkanie w ramach projektu unijnego prowadzonego w Turcji pn.: Protection of Waters Against Agricultural Pollution Through Establishment of a Monitoring and Reporting Methodology for the Nitrate Action Plans (strona projektu: https://www.nepiz.com/en), wdrażanego przez firmę NIRAS (www.niras.com) dla tureckiego Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa. Turcja jest obecnie w…

Czytaj więcej
1 2 3 66