a a a
BIP Facebook ePuap

Aktualności

Zakończono działania zapobiegawcze w związku z rozszczelnieniem rurociągu w m. Łania

Zakończono działania zapobiegawcze w związku z rozszczelnieniem rurociągu w m. Łania

Spółka eksploatująca rurociąg poinformowała o zakończeniu działań zapobiegawczych szkodzie w środowisku w m. Łania, gmina Chodecz, gdzie w dniu 11.10.2022 r. doszło do rozszczelnienia rurociągu tłoczącego ropę naftową. Działania zapobiegawcze polegały w pierwszej kolejności na zatrzymaniu wycieku, wymianie uszkodzonego odcinka rurociągu i odpompowaniu ropy naftowej z rozlewiska. W kolejnych etapach usuwano zanieczyszczony grunt i biomasę…

Czytaj więcej
Zanieczyszczenie ściekami pola w m. Siemoń

Zanieczyszczenie ściekami pola w m. Siemoń

W związku ze zgłoszeniem interwencyjnym dot. odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych do gruntu w miejscowości Siemoń, w dniu 21 marca 2023 r. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatury w Toruniu podjęli działania kontrolne. W trakcie przeprowadzonych oględzin stwierdzono przelewanie się ścieków ze zbiorników nieczynnej oczyszczalni na sąsiadujące pola uprawne. W związku z zaistniałą sytuacją…

Czytaj więcej
Substancje ropopochodne w rowie melioracyjnym

Substancje ropopochodne w rowie melioracyjnym

W dniu 15.03.2023 r. inspektor dyżurny otrzymał zgłoszenie o zanieczyszczeniu substancjami ropopochodnymi wody w rowie melioracyjnym w m. Makowiska, gm. Solec Kujawski. Inspektorzy,  wraz z przedstawicielem Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział w Bydgoszczy, niezwłocznie udali się na wskazane miejsce w celu ustalenia stanu faktycznego oraz pobrania próbek wody do badań laboratoryjnych. Wizja lokalna potwierdziła przekazane…

Czytaj więcej
1 2 3 76