W dniu 17.05.2024 r. inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku wraz z funkcjonariuszami KMP we Włocławku przeprowadzili akcję kontrolą transportów odpadów na autostradzie A1. W ramach akcji sprawdzano przestrzeganie obowiązujących przepisów dot. transportu odpadów m.in. oznakowanie pojazdu, dołączenie do transportu wymaganej dokumentacji, właściwe zabezpieczenie transportowanych odpadów, a także czy wykonujący usługę transportu posiada wpis do rejestru BDO i czy transport odpadów odbywa się do uprawnionego odbiorcy. W trakcie akcji skontrolowano 26 pojazdów.  Podczas akcji nie stwierdzono nieprawidłowości zarówno w zakresie transportu krajowego odpadów jak i międzynarodowego przemieszczania odpadów.