W dniu 21.07.2023 r. inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku wraz z funkcjonariuszami KPP w Radziejowie, przeprowadzili akcję kontrolą transportów odpadów. W ramach akcji sprawdzano przestrzeganie obowiązujących przepisów dot. transportu odpadów m.in. oznakowanie pojazdu, dołączenie do transportu wymaganej dokumentacji, właściwe zabezpieczenie transportowanych odpadów, a także czy wykonujący usługę transportu posiada wpis do rejestru BDO i czy transport odpadów odbywa się do uprawnionego odbiorcy. W trakcie akcji skontrolowano 12 pojazdów.  Podczas akcji nie stwierdzono nieprawidłowości zarówno w zakresie transportu krajowego odpadów jak i międzynarodowego przemieszczania odpadów.