W dniu 01.02.2023 r., inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku wraz z funkcjonariuszami Policji, przeprowadzili akcję kontrolą transportów odpadów w ramach wspólnych działań „Nielegalne Odpady”. W trakcie akcji skontrolowano 9 pojazdów. Sprawdzano zgodność transportu ze szczegółowymi przepisami w zakresie transportu odpadów, w tym załączone do transportu dokumenty.

W jednym przypadku, na podstawie oceny morfologicznej odpadów stwierdzono, że rodzaj transportowanych odpadów nie jest zgodny z kartą przekazania odpadów dołączoną do transportu. W trakcie kontroli posiadacz odpadów dokonał korekty karty, wpisując właściwy rodzaj odpadów, w związku z tym, transport był kontynuowany do miejsca przeznaczenia.

Za transport odpadów niezgodnie z wymaganiami grozi administracyjna kara pieniężna do 1 000 000 zł.