W dniu 8 września 2021 r. w godzinach 06.00 -14.00, z inicjatywy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, na terenie całego kraju odbyła się akcja NIELEGALNE ODPADY 2021. Na terenie woj. kujawsko-pomorskiego wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w akcji udział brała Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Krajowa Administracja Skarbowa i Straż Graniczna. Na terenie województwa wyznaczono 7 wspólnych punktów kontrolnych. Celem działań była kontrola transportów odpadów, w szczególności weryfikacja transportów odpadów na drogach dojazdowych do możliwych miejsc nielegalnego magazynowania odpadów oraz na drogach stanowiących główny kanał transportowy. Weryfikowano prawidłowość wykonywania transportów w odniesieniu do przepisów ustawy o odpadach w tym: oznakowanie pojazdów, uprawnienia przewoźnika, posiadane dokumenty oraz zgodność transportowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów.

Celem akcji było również  wzmocnienie komunikacji i współpracy inspekcji ochrony środowiska z organami ścigania i innymi służbami kontrolnymi w zakresie zwalczania przestępczości przeciwko środowisku.

W trakcie akcji na terenie naszego województwa skontrolowano łącznie 84 transporty, w tym 47 krajowych transportów odpadów, 2 międzynarodowe transporty odpadów oraz 35 transportów innych towarów. Nie stwierdzono nielegalnych transportów odpadów, w jednym przypadku stwierdzono naruszenie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów w związku  z czym, wobec przewoźnika prowadzone będzie postępowanie karno-administracyjne.