W dniu 04.05.2023 r., inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku wraz z funkcjonariuszami KMP Włocławek, przeprowadzili akcję kontrolą transportów odpadów w ramach wspólnych działań „Nielegalne Odpady”. W trakcie akcji skontrolowano 15 pojazdów, w tym jeden przywożący odpady z zagranicy. Transport odpadów z Norwegii odbywał się z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, został również zgłoszony do systemu SENT.  Podczas akcji nie stwierdzono nieprawidłowości zarówno w zakresie transportu krajowego odpadów jak i międzynarodowego przemieszczania odpadów.