W dniu 12.10.2020 r. do WIOŚ w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu wpłynęła informacja o awarii rurociągu tłoczącego ścieki do oczyszczalni gminnej w Papowie Biskupim –powiat chełmiński. W skutek tego ścieki przedostawały się do pobliskiego jeziora Papowskiego.

Inspektorzy udali się na miejsce zdarzenia i przeprowadzili oględziny: miejsca wycieku ścieków z uszkodzonego rurociągu, studzienki grawitacyjnej, z której przelewały się ścieki oraz jeziora Papowskiego.

Według Urzędu Gminy w Papowie Biskupim-zarządzającego kanalizacja i oczyszczalnią  ścieków – przyczyną wystąpienia awarii były prace remontowe nawierzchni drogi powiatowej 1615C Krusin-Bielczyny oraz jej pobocza. Podczas tych prac została naruszona szczelność rurociągu tłoczącego ścieki z terenu gminy. Początkowo ścieki wyciekały z uszkodzonego rurociągu, a później (po wyłączeniu pomp) ze studzienki znajdującej się nieopodal jeziora.

W wodach jeziora stwierdzono silny zakwit wody (nie związany ze zrzutem ścieków), nie było wyczuwalnego charakterystycznego zapachu ścieków komunalnych. Sprawdzona zawartość tlenu w wodzie jeziornej wykazywała ich dobre natlenienie.

Jeszcze tego samego dnia władze Gminy uruchomiły beczkowozy celem transportu ścieków z uszkodzonego odcinka kanalizacji do oczyszczalni. Podczas kolejnych oględzin, przeprowadzonych 13.10.2020 inspektorzy potwierdzili, że wyciek został zatrzymany. Ścieki na bieżąco są wywożone beczkowozem do oczyszczalni ścieków i nie zagrażają wodom jeziora. Prace naprawcze nadal trwają.