W dniu 10 kwietnia 2021 r. o godz. 14.07 inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu otrzymali zgłoszenie od pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Chełmża, dotyczące zdeponowania nieznanej substancji w miejscowości Świętosław, gmina Chełmża. Po udaniu się na miejsce zdarzenia inspektorzy WIOŚ del. w Toruniu stwierdzili w sumie 88 beczek z substancją chemiczną (prawdopodobnie rozpuszczalnik) znajdujących się częściowo w pomieszczeniu opuszczonej obory oraz na  zewnątrz. Według okolicznych mieszkańców kilka godzin wcześniej beczki zostały rozładowane z Tira-a. W wyniku podjętych działań przez WIOŚ, wykorzystując informację od mieszkańców,  policja ustaliła zlecającego transport odpadów. Beczki z substancją chemiczną zostały zabezpieczone w całości w pomieszczeniu obory. Nie stwierdzono wycieków ani śladów skażenia gruntu.

Działania WIOŚ będą kontynuowane we współpracy z policją.