W dniu 17.11.2021 r. w ramach ćwiczeń Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pk. PATROL-21, na terenie dworca towarowego Toruń Główny odbyły się ćwiczenia. Symulowano zdarzenie polegające na rozszczelnieniu cysterny kolejowej przewożącej tlenek etylenu w wyniku czego doszło do wycieku gazu. Tlenek etylenu jest gazem łatwo palnym, trującym. Prowadzące na miejscu zdarzenia akcję ratowniczą zespoły ratownicze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu zlikwidowały wyciek, a ratownicy medyczni udzielili pomocy poszkodowanym. W ćwiczeniach wzięli udział m.in. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Na terenie przyległym do zdarzenia Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Bydgoszczy przeprowadził pomiary jakości powietrza z użyciem mobilnego laboratorium.

 

Natomiast w dniu 18.11.2021 r. odbyły się ćwiczenia aplikacyjne dotyczące rozszczelnienia zbiornika stacjonarnego i wycieku ok. 1000 l gazu propan-butan, w trakcie przeładunku z cysterny samochodowej do przedmiotowego zbiornika. Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń do zdarzenia doszło na terenie zakładu BAŁTYK GAZ Sp. z o. o., Magazyn Bydgoszcz.