W dniu 28 czerwca 2022 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uczestniczyli w ćwiczeniach, których organizatorem była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu. Scenariusz ćwiczeń przewidywał kolizję drogową pojazdów na moście w m. Golub Dobrzyń. Jeden z pojazd przewoził substancje ropopochodne. W wyniku kolizji doszło do rozszczelnienia mauzerów o łącznej pojemności 2000 l i wycieku substancji ropopochodnych do rzeki Drwęcy.

W ćwiczeniach uczestniczyły także jednostki OSP Wrocki, Nowogród, KP Policji w Golubiu-Dobrzyniu, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, oraz Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń i  Gminy Ciechocin.

Około 10 km. od miejsca zdarzenia, w miejscowości Elgiszewo na rzece Drwęcy postawiono zapory zatrzymujące substancje ropopochodne, które odpompowane zostały do specjalistycznego zbiornika.  Udział przedstawicieli WIOŚ Delegatury w Toruniu polegał na wsparciu merytorycznym działań, oraz na wspólnym ze strażakami monitorowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia substancji ropopochodnych od Golubia-Dobrzynia do Elgiszewa, w tym w poborze prób wody z nurtu rzeki.