W związku ze zgłoszeniem dotyczącym zakopywania odpadów na terenie żwirowni w powiecie lipnowskim, w dniu 18.07.2022 r. inspektorzy z grupy interwencyjno-wyjazdowej Delegatury WIOŚ we Włocławku przeprowadzili oględziny terenu. Czynności prowadzone były w trybie art. 10 b ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, który dedykowany jest walce z przestępczością środowiskową. W trakcie oględzin terenu potwierdzono, iż na jednej z działek doszło do zakopania odpadów w postaci rozdrobnionych tworzyw sztucznych pochodzenia komunalnego. Dalsze czynności w sprawie prowadzone są we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Lipnie.