W związku z anonimowym zgłoszeniem interwencyjnym Inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku przeprowadzili oględziny na terenie nieruchomości w m. Sikory, gm. Rypin. Podczas oględzin stwierdzono, że na naczepach pojazdów ciężarowych magazynowane są odpady, w tym odpady niebezpieczne, głównie w postaci szlamów i opakowań po farbach. Na terenie działki brak zezwolenia właściwego organu na zbieranie odpadów. Wobec podmiotu odpowiedzialnego za magazynowanie odpadów prowadzone są dalsze czynności kontrolne. Za powyższe naruszenie grozi kara pieniężna do 1 miliona złotych!