W dniu 25.02.2022 r. w ramach kontynuacji akcji NIELEGALNE ODPADY, inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku wraz z funkcjonariuszami KMP Włocławek, przeprowadzili kontrole transportów odpadów. Podczas kontroli sprawdzano zgodność transportu ze szczegółowymi przepisami w zakresie transportu odpadów, w tym załączone do transportu dokumenty. W trakcie akcji skontrolowano 16 pojazdów w tym dwa przewożące odpady. Nie stwierdzono naruszeń przepisów w zakresie transportu odpadów.

Przypominamy, że od 22 lutego 2022 r. przywóz do Polski oraz tranzyt przez teren Polski wszystkich rodzajów odpadów podlega rejestracji w systemie SENT. Oznacza to, że każdy przywóz odpadów do Polski, oraz przewóz odpadów przez terytorium Polski transportem drogowym oraz kolejowym musi zostać zarejestrowany w Systemie Elektronicznej Notyfikacji Transportów (SENT) prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową. Obowiązek dotyczy wszystkich rodzajów odpadów, w tym także odpadów z tzw. zielonej listy, których przywóz nie wymaga uzyskania zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Wyjątkiem od obowiązku rejestracji w systemie SENT jest przywóz lub tranzyt odpadów z zielonej listy o masie nieprzekraczającej 20 kg.

WIOŚ w Bydgoszczy, przy współudziale innych służb, prowadzi regularnie akcje kontrole transportów odpadów na terenie całego województwa.