W dniu 27.04.2021 r. inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku przeprowadzili oględziny wraz z policją i strażą pożarną na terenie prywatnej posesji w Pikutkowie, gmina Brześć Kujawski. Na miejscu ujawniono odpady chemiczne, magazynowane w beczkach stalowych o poj. 200l. Łącznie stwierdzono 157 sztuk beczek wypełnionych pozostałościami farb, lakierów i żywic. Beczki magazynowane są w budynku, nie stwierdzono zanieczyszczenia środowiska. Ponadto w budynku magazynowane są odpady opon oraz odpady pochodzące z pojazdów, głównie tworzywa sztuczne. Dalsze czynności w sprawie prowadzone będą we współpracy z policją.