W związku z kolejnym zgłoszeniem dotyczącym porzucenia mauzera z nieznaną substancją, tym razem w m. Lisi Ogon (gm. Białe Błota), inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy udali się na miejsce w celu dokonania oględzin. Czynności wyjaśniające w  trwają.