W dniu 5 lutego 2020 roku, w związku ze zgłoszeniem dotyczącym zanieczyszczenia rowu melioracyjnego w miejscowości Mierzwin, została rozpoczęta kontrola interwencyjna oczyszczalni ścieków  eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich.

W  toku kontroli została przeprowadzona wizja lokalna, połączona z poborem próbki ścieków oczyszczonych do badań laboratoryjnych.

Dalsze działania WIOŚ w Bydgoszczy uzależnione będą od wyników ww. kontroli.