W dniu 27.07.2022 r., inspektorzy WIOŚ Delegatura w Toruniu wraz z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego oraz Krajowej Administracji Skarbowej, przeprowadzili akcję kontrolą
transportów odpadów – „Nielegalne Odpady”. Punkt kontrolny zlokalizowano w punkcie poboru opłat autostrady A1 – MOP Nowa Wieś. Podczas kontroli sprawdzano zgodność transportu ze szczegółowymi przepisami w zakresie transportu odpadów, w tym załączone do transportu dokumenty. W trakcie akcji skontrolowano 13 pojazdów, nie stwierdzono naruszenia przepisów w zakresie transportu odpadów.