W dniu 08.02.2022 r. w m. Świecie funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali do kontroli transport odpadów. W związku z wątpliwościami dotyczącymi rodzaju przewożonych odpadów oraz  niezgodności z dołączonym do transportu dokumentem, zwrócono się do WIOŚ w Bydgoszczy o dokonanie oceny.

Podczas oględzin odpadów inspektorzy WIOŚ  potwierdzili, że rodzaj transportowanych odpadów jest niezgodny z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadu.

 

W dniu 09.02.2022 r. w m. Suchatówka, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy zatrzymali do kontroli pojazd przywożący z zagranicy niezidentyfikowany towar, zapakowany w worki typu big bag. Na miejsce udali się również inspektorzy WIOŚ Bydgoszcz, którzy ustalili, że przewożone były odpady. Transport odbywał się bez wymaganych dokumentów i oznakowania pojazdu.

Dalsze czynności w sprawie prowadzi Inspekcja Transportu Drogowego.