W związku z trwającą sytuacją epidemiczną w naszym kraju przypominamy, że nadal trwają ograniczenia w działalności urzędów administracji publicznej polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Wymogu nie stosuje się do:

  • dziecka do ukończenia 13. roku życia;
  • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
  • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
  • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

W przypadku przebywania na terenie WIOŚ w Bydgoszczy interesanci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, odzieży lub jej części.

Zachęcamy, by osoby, które muszą załatwić urzędową sprawę, zrobiły to korespondencyjnie, telefonicznie lub za pośrednictwem profilu zaufanego.

W zakresie dotyczącym działalności kontrolnej WIOŚ w Bydgoszczy –  należy kontaktować się  z:

Wydział Inspekcji WIOŚ w Bydgoszczy

tel. : 52 582 64 70 lub 52 582 64 71

fax: 52 376 17 34

e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl

 

Delegatura WIOŚ w Toruniu

tel. : 56 611 52 29

fax: 56 611 52 40

e-mail: torun@wios.bydgoszcz.pl

 

Delegatura WIOŚ we Włocławku

tel. : 54 231 21 03, 54 412 73 23

fax: 54 412 73 60

e-mail: wloclawek@wios.bydgoszcz.pl

W kwestii prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym skorzystania z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym – należy wcześniej kontaktować się telefonicznie ze wskazanym inspektorem prowadzącym sprawę.

Wszelką korespondencje drogą pocztową należy kierować na adres:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

85-147 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2

tel. : 52 376 17 00

fax: 52 376 17 34

Istnieje również  możliwość korzystania z portalu  https://epuap.gov.pl

Potwierdzenia profilu zaufanego można dokonać  za pośrednictwem bankowości elektronicznej – na stronie www.pz.gov.pl