W związku z kolejnym zgłoszeniem otrzymanym w dniu 12.07.2021 r. dotyczącym porzuconych mauzerów tym razem również na terenie leśnym, tj. Nadleśnictwo Bydgoszcz – Leśnictwo Żółwin, inspektorzy WIOŚ udali się pod wskazany adres. Na ww. terenie stwierdzono obecność trzech mauzerów – jeden z nich wypełniony był cieczą, w pozostałych dwóch znajdowały się beczki również z nieznaną zawartością. Oględziny przeprowadzono w obecności funkcjonariuszy Policji oraz przedstawicieli Nadleśnictwa. Czynności wyjaśniające w sprawie trwają.