W dniu 01.06.2021 r. do tut. Inspektoratu przekazano kolejne informacje o porzuceniu odpadów.

Nieznany sprawca pozostawił je – tym razem w mauzerach – w m. Zamość (gm. Szubin), w m. Piecki (gm. Nowa Wieś Wielka) oraz w m. Łochowo (gm. Białe Błota).

Wizje lokalne przeprowadzone przez inspektorów WIOŚ w Bydgoszczy wykazały,  że wokół pojemników podłoże zostało zanieczyszczone, prawdopodobnie podczas rozładunku.

We wszystkich przypadkach działania prowadziła Straż Pożarna, Policja, Lasów Państwowych oraz organy samorządu lokalnego. Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nakle już w trakcie oględzin podjął działania mające na celu usunięcie i utylizację porzuconych odpadów.

Wygląd pojemników, charakter ich zawartości oraz inne okoliczności pozwalają przypuszczać, że za wszystkie porzucenia odpowiada jeden sprawca.

Zamość:

 

Piecki:

Łochowo: