W dniu 14.07.2022 r., inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku wraz z funkcjonariuszami KMP we Włocławku, przeprowadzili mobilną akcję kontrolą transportów odpadów. Czynności kontrolne prowadzone były na DK 91, DK 62 oraz na autostradzie A1. Podczas kontroli sprawdzano zgodność transportu ze szczegółowymi przepisami w zakresie transportu odpadów, w tym załączone do transportu dokumenty. W trakcie akcji skontrolowano 27 pojazdów. Nie stwierdzono naruszenia przepisów w zakresie transportu odpadów.