W dniu 08.06.2022 r. inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku dokonali nalotu dronem na terenie kopalni surowców mineralnych. Działania prowadzone były przez członków grupy interwencyjno-wyjazdowej, będącej grupą o charakterze zadaniowym, która wykonuje czynności zmierzające do ujawniania i eliminowania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku. Celem nalotu była weryfikacja czy na terenie kopalni  występują przypadki nielegalnego magazynowania odpadów. W toku czynności nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.