Po raz kolejny substancje – wg oznaczeń umieszczonych na pojemnikach odpady niebezpieczne – zostały porzucone w lesie, tym razem w Bydgoszczy, w pobliżu ul. Dąbrowa. I tym razem, jeśli sprawca nie zostanie ustalony, koszty utylizacji będzie musiał ponieść właściciel terenu.

Działania na miejscu ujawnienia odpadów prowadzili strażacy PSP, inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy oraz Policja.