W dniu 22.02.2021 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadzili na terenie gminy Świecie wizję lokalną w punkcie skupu złomu i metali kolorowych. W akcji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, Policja, Straż Miejska i Państwowa Straż Pożarna.

Oględziny wykazały zbieranie odpadów pochodzenia komunalnego oraz odpadów z tworzyw sztucznych w bardzo dużych ilościach. Według zebranych informacji, firma prowadziła działalność, polegającą na gospodarowaniu odpadami, bez wymaganych prawem zezwoleń. W związku z powyższym prowadzone będą dalsze działania.