W związku ze zgłoszeniem dotyczącym zakopywania odpadów na terenie żwirowni, w dniu 27.10.2020 r. inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku przeprowadzili oględziny terenu. W oględzinach brali udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Lipnie, Starostwa Powiatowego w Lipnie oraz Urzędów Gmin, na terenie których zlokalizowana jest żwirownia.

W trakcie oględzin potwierdzono przetwarzanie polegające na deponowaniu odpadów w wyrobisku poeksploatacyjnym. Deponowane odpady stanowiły rozdrobnione pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odpady pochodzące z przetwarzania papieru i tektury.

W tym samym dniu WIOŚ rozpoczął czynności kontrolne w dwóch podmiotach odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami na tym terenie. Sprawa jest w toku.