W dniu 21 stycznia 2021 roku WIOŚ Toruń przyjął zgłoszenie interwencyjne dotyczące nielegalnego składowania odpadów w gminie Golub-Dobrzyń, w miejscowości Ostrowite na posesji nr 40 (działka nr 301/1). Na miejscu była obecna Straż Pożarna oraz przedstawicielka gminy. Podczas oględzin stwierdzono, że odpady stanowiące mieszaninę nieznanych substancji są przetrzymywane na 35 paletach, z czego: na 33 paletach znajdują się pojedyncze pojemniki typu mauzer, na 2 paletach złożono beczki metalowe o poj. 200 l po 4 beczki na palecie (łącznie 8). Na 10 mauzerach widoczne z góry pojemniki w postaci metalowych wiader o różnej wielkości owinięte folią typu stretch. Bryła magazynowanych odpadów wynosi ok. 6m x 8,3m x 1,3m. Odległość składowanych odpadów od budynku mieszkalnego wynosi ok 13 m a od budynku produkcyjnego ok 8 m.

Kod odpadu mieszaniny substancji organicznych określono jako odpady spoza listy wg rozporządzenia WE Nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów. Odpady zostały przywiezione z Niemiec (Hamburga). Na miejscu w dniu 21.01.2021 r.  jednostka ratownictwa chemicznego PSP stwierdziła występowanie prawdopodobnie styrenu i stearynianu (w jednym z mauzerów) oraz oleinian fenylortęci (w jednej z beczek). Strażacy wykluczyli toksyczność, palność i wybuchowość  magazynowanych odpadów.

Na miejsce udali się inspektorzy WIOŚ, którzy dokonali oględzin miejsca składowania odpadów i wstępnej oceny odpadów. Ustalenia z oględzin będą podstawą do dalszych działań kontrolnych i administracyjno-karnych.