W dniu 29 listopada 2022 r. do inspektorów dyżurnych WIOŚ w Bydgoszczy wpłynęło zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia jeziora Ludzisko. Inspektorzy udali się na miejsce zdarzenia, gdzie obecni byli przedstawiciele PSP w Inowrocławiu, Policji w Janikowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Potwierdzono odprowadzanie do jeziora ścieków nielegalnym wylotem. Na miejscu przeprowadzono pomiary terenowe.

Obecnie prowadzone są dalsze czynności w celu wyjaśnienia sprawy.