W dniu 17 listopada 2022 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Bydgoszczy Delegatura w Toruniu wpłynęło zgłoszenie interwencyjne z Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dotyczące zanieczyszczenia wód Wisły na wysokości Plaży Miejskiej Błonie Nadwiślańskie w Toruniu. W tym samym dniu inspektorzy Delegatury w Toruniu udali się na wskazane miejsce i potwierdzili wystąpienie zanieczyszczenia ściekami nieoczyszczonymi prawobrzeża Wisły. Stwierdzono przemieszczanie się ścieków na odcinku od mostu kolejowego w kierunku mostu drogowego. Nie ustalono źródła pochodzenia zanieczyszczeń. Sprawę przekazano, zgodnie z kompetencjami, do Prezydenta Miasta Torunia oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.