W związku z anonimowym zgłoszeniem interwencyjnym Inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy w dniu 26.07.2022 r. przeprowadzili oględziny miejsca prowadzenia działalności jednej z firm w m. Nakło nad Notecią. Podczas oględzin na terenie działki stwierdzono ślady odprowadzania nieczystości ciekłych pochodzących z myjni samochodowej,  do gruntu. W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że zakład nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi ścieków powstających w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Brak wymaganego pozwolenia stanowi wykroczenie.  Przedstawiciel zakładu został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł.