W dniu 7 czerwca inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dokonali oceny transportowanych odpadów. Transport odpadów zatrzymany został na autostradzie A1 w gm. Nowa Nieszawka przez funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego. Inspektorzy stwierdzili niezgodność informacji w karcie przekazania odpadów z  rodzajem przewożonych odpadów, tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów (kod 19 12 12). Odpady transportowane były przez uprawnionego przewoźnika, a miejscem docelowym była instalacja posiadająca zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Postępowania dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości prowadzi Inspekcja Transportu Drogowego.