W dniu 07.04.2023 r. dyżurny WIOŚ w Bydgoszczy otrzymał zgłoszenie dotyczące nielegalnego porzucenia odpadów na terenie budowy DK 62 w gminie Kruszwica.

W związku ze zgłoszeniem inspektorzy WIOŚ przeprowadzili oględziny wskazanego miejsca, które potwierdziły przekazane informacje.

W czynnościach uczestniczyli funkcjonariusze Policji.

Nadzór nad usunięciem odpadów z terenu budowy należy do kompetencji organu samorządowego, właściwego dla miejsca zdarzenia.