W godzinach popołudniowych w dniu 27.07.2021 r. WIOŚ w Bydgoszczy otrzymał zawiadomienie przedstawiciela Policji o kolejnym porzuceniu beczek z odpadami – tym razem na terenie pustostanu w okolicy Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Inspektorzy, którzy udali się na wskazana posesję stwierdzili, że odpady pozostawione zostały w opuszczonym budynku, w wybetonowanym kanale. W tej części miasta jest to już kolejny incydent nielegalnego pozbywania się odpadów, sprawcy nadal pozostają nieznani. W takich przypadkach do usunięcia odpadów zobowiązany jest właściciel terenu, na którym zostały one pozostawione.