W dniu 27.07.2021 r. przedstawiciel Wójta Gminy Dragacz poinformował inspektora dyżurnego WIOŚ w Bydgoszczy o znalezieniu ok. 15  porzuconych beczek, wypełnionych ciekłą substancją niewiadomego pochodzenia.

W związku z powyższym inspektorzy tut. Inspektoratu natychmiast udali się do Dragacza, gdzie w obecności przedstawicieli Policji i pracownika Urzędu Gminy Dragacz dokonali wizji lokalnej, która potwierdziła informacje przekazane w zgłoszeniu. Stwierdzono, że na posesji nieznany sprawca pozostawił odpady na terenie nieutwardzonym – nie są one zabezpieczone przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, teren nie jest dozorowany. Z uwagi na powyższe odpady należy jak najszybciej usunąć.

Przeprowadzenie postępowania, mającego na celu doprowadzenie do usunięcia odpadów i zutylizowania ich zgodnie z przepisami, leży w gestii Wójta Gminy.