W niedzielę odnalezione zostały kolejne pojemniki z odpadami – mauzer oraz beczki – w kompleksie leśnym w m. Mielno, gm. Pakość.

Inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy, razem z Nadleśniczym, przedstawicielami Straży Leśnej oraz Policji udali się na miejsce, gdzie odpady zostały porzucone. Ustalono, że tym razem środowisko nie ucierpiało, nie stwierdzono żadnych wycieków.