W dniu 09.07.2021 r., w godzinach popołudniowych, inspektor dyżurny WIOŚ w Bydgoszczy otrzymał informację o pozostawieniu w m. Niwy odpadów, najprawdopodobniej eternitu.

Oględziny przeprowadzone we wskazanym miejscu potwierdziły, że ktoś nielegalnie pozbył się trzech big-bagów, zawierających odpady budowlane, głównie w postaci płyt eternitowych.

Na miejscu oprócz inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska oględziny wykonywał również zespół dochodzeniowo-śledczy Policji.

W przypadku niewykrycia sprawcy, obowiązek usunięcia odpadów wraz z pokryciem kosztu ich utylizacji, będzie musiał ponieść właściciel terenu, na którym zostały one pozostawione.