W związku z informacją  przekazaną do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu 4.01.2021 r., zgodnie z którą w m. Tuchola prowadzone  jest nielegalne magazynowanie odpadów, w dniu 05.01.2021 r. inspektorzy WIOŚ z Bydgoszczy  wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Tucholi przeprowadzili czynności kontrolne. Potwierdzono, że na jednej z posesji zmagazynowano ok. 70 Mg odpadów.

W związku z powyższym prowadzone będzie dalsze postępowanie, mające na celu ustalenie czy działania podmiotu, który zwiózł ww. odpady są zgodne z przepisami prawa.