W związku z przekazanym do tut. Inspektoratu zgłoszeniem, dotyczącym wywozu na pola w m. Otowice (gm. Dąbrowa Chełmińska) odpadów z przerobu warzyw, w dniu 20.04.2023 r. inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy przeprowadzili rozpoznanie.

W toku oględzin potwierdzono, że na wskazanym terenie, pomiędzy rowem melioracyjnym a drogą, bezpośrednio na gruncie złożonych zostało 13 pryzm materii organicznej, w różnym stopniu rozkładu.

W masie widoczne były fragmenty warzyw, m.in: kalafiorów, brokułów, fasolki i marchwi. Z uwagi na zaawansowane procesy gnilne w okolicy pryzm unosił się intensywny, bardzo nieprzyjemny zapach.  Nie stwierdzono śladów zanieczyszczeń w rowie.

W związku z powyższym prowadzone będą dalsze działania, w tym przede wszystkim ocena zgodności postępowania z ww. odpadami z przepisami stosownej ustawy.