W związku ze zgłoszeniem dotyczącym podejrzenia zakopania odpadów na terenie działki w powiecie aleksandrowskim w dniu 13.12.2022 r. inspektorzy grupy interwencyjno-wyjazdowej Delegatury WIOŚ we Włocławku przeprowadzili oględziny. W trakcie oględzin dokonano odwiertów wiertnicą spalinową, które potwierdziły zasadność zgłoszenia. W odwiertach ujawniono pozostałości z przetwarzania odpadów komunalnych, głównie rozdrobnioną frakcję tworzyw sztucznych. Na miejsce zdarzenia wezwano funkcjonariuszy z KPP w Aleksandrowie Kujawskim. Prowadzone są dalsze czynności w sprawie, ukierunkowane na ustalenie posiadacza odpadów i miejsca ich pochodzenia.