w sprawie ograniczeń na czas wystąpienia stanu epidemii w wykonywaniu zadań
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Na podstawie § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli zawiadamiamy, że:

do odwołania na czas wystąpienia stanu epidemii wprowadzono następujące zmiany w zasadach przyjmowania interesantów

w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy:

 1. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi,
  z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów

Ww. wymogu nie stosuje się do:

  • dziecka do ukończenia 13. roku życia;
  • osoby z orzeczeniem  o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem  o stopniu niepełnosprawności, osoby  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
  • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
  • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
 1. W przypadku przebywania na terenie WIOŚ w Bydgoszczy interesanci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, odzieży lub jej części.
 1. W zakresie dotyczącym działalności kontrolnej WIOŚ w Bydgoszczy –  interesanci powinni kontaktować się  z:
  • Wydział Inspekcji WIOŚ w Bydgoszczy
   tel. : 52 582 64 70 lub 52 582 64 71
   fax: 52 376 17 34
   e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl

W kwestii prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym skorzystania z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym – interesanci powinni wcześniej kontaktować się telefonicznie ze wskazanym inspektorem prowadzącym sprawę.

 1. Wszelką korespondencje drogą pocztową należy kierować na adres:
  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
   85-147 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2

   tel. : 52 376 17 00
   fax: 52 376 17 34
   e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl

Istnieje również  możliwość korzystania z portalu  https://epuap.gov.pl

Aby potwierdzić profil zaufany nie trzeba udawać się do Inspektoratu. Potwierdzenia można dokonać  za pośrednictwem bankowości elektronicznej – na stronie www.pz.gov.pl