W dniu 24.05.2023 r. do WIOŚ w Bydgoszczy została przekazana informacja o prawdopodobnej nadmiernej emisji pyłu, której źródłem może być CIECH Soda Polska S.A. Zakład w Inowrocławiu.  Wg zgłaszającego skutki zauważono na jednej z posesji zlokalizowanych w m. Krusza Zamkowa.

W związku z powyższym, w tym samym dniu, inspektorzy przeprowadzili rozpoznanie w terenie w kilkunastu punktach,w m. Krusza Zamkowa oraz dodatkowo w m. Tupadły. Wszędzie zaobserwowano pył, ale o zabarwieniu żółtym, którego źródłem są pyłki z kwiatostanów sosny. Rośliny wiatropylne produkują duże ilości lekkich pyłków, które są porywane przez wiatr i przenoszone wraz z masami  powietrza na dalekie odległości. Jest to zjawisko typowe o tej porze roku, które obecnie występuje z dużą intensywnością.

W żadnym z rozpoznawanych miejsc nie stwierdzono śladów nadmiernego zapylenia w postaci opadu białego pyłu, którego źródłem mogłyby być procesy przemysłowe.